• Styrelsen

  Paul Frogner Kockum, ordförande,  Tel 070-1918863

  Anne Li Roshagen, vice ordförande, Tel 073-3500086

  Tomas Svensson, Ledamot

  Jan Rydén, Ledamot och Sekreterare

  Kjell-Harald Sjövall, Ledamot och Kassör

  Anders Jarlsheim, Ersättare