• KD Skånes förtroendevalda

    Kristdemokraterna i Skåne har sedan valet 2022 ökat sin representation i de flesta politiska sammanhangen i Skåne. I regionvalet ökade KD med 1 mandat och i kommunerna gick vi framåt och ingår i dag i strax över 20 styren. I samband med detta tillkommer också uppdrag där Kristdemokraterna på riktigt kan påverka politiken och utvecklingen i Skåne. Utöver detta väljer Kristdemokraterna årligen en distriktsstyrelse som har i uppgift att stärka vår organisation som helhet.

    Till vänster kan du se hur vårt lag ser ut i riksdagen, regionen och i distriktet. Har du frågor och funderingar, var inte blyg och kontakta oss gärna vi mejl eller genom att ringa.