• Regionen

  Från Nordöstra Skåne:
  Per Einarsson
  Gruppledare & Regionråd. Ordförande för Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd.
  Ledamot i Regionstyrelsen. Ledamot i Regionfullmäktige.
  E-post: per.einarsson@skane.se
  Telefonnummer: 0725-28 84 17
  Erika Heil Utbult
  Ledamot i regionfullmäktige. Ledamot i primärvårdsnämnden.
  Magnus Nilsson
  Ersättare i regionfullmäktige
  Från Nordvästra Skåne:

  Anders Lundström
  Regionråd & Ordförande sjukhusstyrelsen Helsingborg. Regionfullmäktige, Ledamot Regionstyrelsen, Ersättare. Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot. Krisledningsnämnden, Ledamot
  E-post: anders.lundstrom@skane.se
  Telefonnummer: 0739-62 44 40
  Maria Berglund
  Ordförande sjukhusstyrelsen SUS, Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare.
  E-post: maria.berglund@kristdemokraterna.se
  Per-Ola Gunnarsson
  Ersättare i regionfullmäktige, personalnämnden ledamot
  Från Mellersta Skåne:
  Gustaf Hamilton
  Ledamot i regionfullmäktige, ledamot i regionala utvecklingsnämnden
  Tobias Entin
  Ledamot i regionfullmäktige, ledamot i kollektivtrafiksnämnden
  Hedvig Åkesson
  Ersättare i regionfullmäktige, ledamot i kulturnämnden
   
  Från Sydvästra Skåne 1:
  Martin Hallander
  Ledamot i regionfullmäktige, ordförande i nämnd för operativ regiongemensam verksamhet 
  Erik Berntorp
  Ersättare i regionfullmäktige, ersättare i primärvårdsnämnden
  Från Sydvästra Skåne 2:
  Nina Dakwar
  Ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i patientnämnden, ersättare i valberedningen 
  Mats Svensson
  Ersättare i regionfullmäktige, ersättare i sjukhusstyrelse Trelleborg
   
  Från Sydöstra Skåne:

  Lars Lundberg
  Ordförande sjukhusstyrelsen Ystad. Regionfullmäktige, Ledamot. Regionfullmäktiges Valberedning, Ledamot
  E-post: lalu13@icloud.com
  Katarina Ståhlberg
  Ersättare i regionfullmäktige, ledamot i fastighets och servicenämnden.
  Gunnar Edvardsson
  Ersättare i regionala utvecklingsnämnden
  Martin Ekstrand
  Ersättare i sjukhusstyrelsen SUS
  Eskil Engström
  Ledamot i revisionen
  Lars Hector
  Ersättare i kulturnämnden
  My Henriksson
  Ersättare i nämnd för operativ regiongemensam verksamhet
  Emily Jensen
  Ersättare i sjukhusstyrelse Landskrona
  Elin Johansson
  Ersättare i sjukhusstyrelse Kristianstad
  Lars Lanevi
  Ersättare i sjukhusstyrelse Ystad
  Pia Lidwall
  Ersättare i sjukhusstyrelse Helsingborg
  Patrick Sackner Christensen
  Ersättare i Kollektivtrafiksnämnden
  Christer Unosson
  Ledamot i Arvodesberedning, Ersättare i Sjukhusstyrelse Ängelholm

  __________________________________________________

  Data är hämtad från: Region Skånes webbplats om förtroendevalda.