• Regionen


  Per Einarsson
  Gruppledare & Regionråd. Ordförande Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd, Ordförande. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Ledamot.
  Regionstyrelsen, Ledamot Regionfullmäktige, Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott, Ersättare.
  E-post: per.einarsson@skane.se
  Telefonnummer: 0725-28 84 17


  Anders Lundström
  Regionråd & Ordförande sjukhusstyrelsen Helsingborg. Regionfullmäktige, Ledamot Regionstyrelsen, Ersättare.
  E-post: anders.lundstrom@skane.se
  Telefonnummer: 0739-62 44 40


  Maria Berglund
  Ordförande sjukhusstyrelsen Ängelholm
  E-post: maria.berglund@kristdemokraterna.se


  Lars Lundberg
  Ordförande sjukhusstyrelsen Hässleholm. Regionfullmäktige, Ledamot. Regionfullmäktiges Valberedning, Ledamot
  E-post: lalu13@icloud.com


  Magnus Lunderquist
  Ordförande kulturnämnden. Regionfullmäktige, Ledamot.
  E-post: lunderquist@gmail.com


  Birgitta Södertun
  Beredning strategiska sjukvårdsinvesteringar, 1:e vice ordförande. Regionfullmäktige, Ledamot.
  E-post: Birgitta.Sodertun@skane.se

  Josef Ander
  Sjukhusstyrelse SUS, Ersättare. Regionfullmäktige, Ersättare A.
  E-post Josef.ander@kristdemokraterna.se

  Ulla-Britt Brandin
  Regionfullmäktige, ersättare B. 

  Simon Diaz
  Kollektivtrafiknämnden, Ledamot. Kollektivtrafiknämndens beredningsutskott, Ersättare.
  E-post Simon.larsson@kristdemokraterna.se

  Gunnar Edvardsson
  Regionala utvecklingsnämnden, Ersättare. Regionala utvecklingsnämndens beredningsutskott, Ersättare.
  E-post gunnar.edvardsson@orkelljunga.se

  Cecilia Engström
  Sjukhusstyrelse Landskrona, Ersättare. Regionfullmäktige, Ersättare A.
  E-post: cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se

  Eskil Engström
  Revisorer, Region Skåne, Ledamot
  E-post eskil.engstrom@skane.se

  Paul Frogner Kockum
  Regionfullmäktige, Ersättare B.

  Lisa Grängzell Tamminen
  Regionfullmäktige, Ersättare B.

  Per-Ola Gunnarsson
  Regionfullmäktige, Ersättare B. 

  Margareta Johansson
  Personalnämnden, Ersättare. Regionfullmäktige, Ersättare B. 

  Åke Jonsson
  Regionfullmäktige, Ersättare B.

  Pia Lidwall
  Patientnämnden, Ersättare. 

  Gustav Lundblad
  Regionfullmäktige, ledamot. 

  Carl Malmqvist
  Regionfullmäktige, Ersättare B.

  Miriam Nilsson
  Sjukhusstyrelse Kristianstad, Ersättare.

  Ing-Marie Nilsson Axelsson
  Primärvårdsnämnden, Ledamot Primärvårdsnämndens beredningsutskott, Ersättare. Regionfullmäktige, Ersättare A. 

  Estrid Nimåker
  Folkhälsoberedningen, Ersättare Regionfullmäktige, Ersättare A. Ersättare Regionfullmäktige, Ersättare B. 

  Jessica Presits
  Regionfullmäktige, Ersättare B.

  Anne-Li Roshagen
  Uppdrag Sjukhusstyrelse Ystad, Ersättare Regionfullmäktige, Ersättare A. 

  Stefan Sarmes
  Regionfullmäktige, Ersättare B.

  Katarina Ståhlberg
  Servicenämnden, Ersättare. 

  Birgitta Svensson
  Regionfullmäktige, Ersättare B.

  Jan Svensson
  Regionfullmäktige, Ersättare B.

  Mats Svensson
  Regionfullmäktige, Ledamot Sjukhusstyrelse Trelleborg, Ersättare

  Henrik Thott
  Regionfullmäktige, Ersättare B.

  Christer Unosson
  Arvodesberedningen, Ledamot.

  Hedvig Åkesson
  Regionfullmäktige, Ersättare A. 

  Data är hämtad från: Region Skånes webbplats om förtroendevalda.