• Distriktsstyrelsen

  Presidium:

  Alexander Harrison
  Distriktsordförande
  Epost: alexander.harrison@kristdemokraterna.se
  Telefonnummer: 076-242 42 91

  Maria Berglund
  1:e vice partidistriktsordförande
  Epost: maria.berglund@kristdemokraterna.se
  Telefonnummer: 073-505 44 64


  Torsten Elofsson
  2:e vice partidistriktsordförande
  Epost: torsten.elofsson@kristdemokraterna.se
  Telefonnummer: 070-823 44 31

  Ledamöter:

  Sofia Damm
  Per Einarsson
  Anna Karin Gustafsson
  Margareta Johansson
  Lars Lundberg
  Magnus Nilsson
  Birgitta Södertun

  Ersättare:

  Ellinor Liljestoft
  Kjell Persson
  Alexander Mattebo
  Pär Brumark