Välkommen till Kristdemokraterna i Skara!

  • Fria och trygga familjer - Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små och trygga grupper
  • Barnomsorg och förskola - Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov.
  • Äldreomsorg - Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet

Kristdemokraterna i Skara, din röst för en mänskligare kommun!

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Hemma i Skara!

Alla ska känna sig hemma här i Skara, vare sig det är digitalt eller fysiskt. Ingen ska behöva vara rädd för att säga, tycka eller leva ut den man är. Vi ska inte heller oroa oss över att vi ska bli utsatta för något brott och när man har varit iväg ska man känna att man kommer hem till Skara igen.
Vi vill vara rösten åt unga som gamla, personal som boende. Först vill vill vi höra på vad de har att säga och sen försöka göra det bästa för just deras vardag. Allting går inte att ge till alla, men alla är värda att lyssnas på.
Kristdemokraterna i Skara vill att vi lyssnar på varandra, vi vill bryta barriärer, skapa en starkare vi-känsla och se till att det finns mark färdig när företag väl vill etablera sig eller bostäder ska byggas.
Här i Skara ska folk känna sig trygga och hemmakänslan ska aldrig vara långt borta.

  • Tanjo Andersson
  • Gruppledare, KD Skara