• Trygghet och säkerhet i Skara

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga och tidiga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

  Kristdemokraterna I Skara anser att:

  • Aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom individ och familjeomsorgens arbete
  • BRÅ och Folkhälsorådet får i uppdrag att löpande ha trygghetsvandringar i Skara med tillhörande orter och också erbjuda föreläsningar om en trygg tillvaro på nätet för yngre och äldre.
  • Samarbetet skola-polis-räddningstjänst bör utvecklas. Vi vill se att skolan informerar och genomför övningar för att hantera potentiella hotsituationer.  
  • Öka kraften i det brottsförebyggande arbetet genom att samverka med civilsamhället.