Så förbättrar vi ekonomin för pensionärerna

Vi föreslår nu att taket för pensionärernas bostadstillägg höjs kraftigt. Tillsammans med höjd nivå för tillägget och slopad pensionärsskatt skulle det ge en välbehövlig ekonomisk förbättring för våra äldre. Det skriver Ebba Busch Thor i SvD.

Sällan får bristerna i välfärden så stora konsekvenser som när de drabbar våra äldre. Äldre får ofta vänta längre när vårdköerna växer. Äldre nekas plats när bristen på äldre­boenden ökar. Och många äldre upplever också en ekonomisk otrygghet när pensionen inte räcker till i slutet av månaden.

Att den äldre generationen som byggt vårt samhälle inte ska få den vård, omsorg och ekonomiska trygghet som de behöver, är inget­ annat än ett välfärdssvek. Ett svek som regeringen Löfven varken ser eller vill åt­gärda.
Äldre har halkat efter i inkomstutveckling. Mellan år 2000 och 2015 ökade den genomsnittliga nettoinkomsten för en person som är 40–45 år gammal med 150 000 kronor medan den för en 80–84-åring ökade med unge­fär hälften, 77 000 kronor.

Det är bra att de som är yngre har jobb och tjänar pengar. Men det är inte bra att de äldre halkar efter. När många hushåll som är yngre får ökade inkomster stiger priserna i sam­hället och när de äldre inte hänger med i inkomst­utvecklingen räcker deras inkoms­ter inte lika långt.

Kristdemokraterna anser att det nu är dags att prioritera pensionärerna. Vi vill att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst ska slopas. Med alliansregeringen sänkte vi skatten fem gånger för pensionärerna, med tonvikt på de sämst ställda pensionärerna. Men vi behöver göra mer och slopa pensionärsskatten helt, och likställa skatt på pension och lön.

För seniorer som jobbar ska det också ­finnas dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder så att det ska löna sig extra mycket att jobba för äldre. För seniorernas arbetsgivare föreslår vi sänkt särskild löneskatt för seniorer som Socialdemokraterna och Miljöpartiet olyckligt nog införde 2015 på 6,15 procent av arbetsgivarnas lönekostnad.

Samtidigt som hushållens inkomster har ökat, ränteläget varit lågt och bostadsbristen varit stor har bostadspriserna gått upp kraftigt. Även hyrorna har gått upp om än i lägre takt.

Trots det har taket för vad en pensionär kan erhålla i bostadstillägg stått still sedan 2007. Det uppgår till 5 090 kronor för ensam­stående och 2 545 kronor för sammanboende. Tyvärr täcker inte dessa pengar längre på långa vägar de verkliga boendekostnaderna som pensionärer möter på bostadsmarknaden.

En statlig utredning har 2015 föreslagit en höjning av taket för bostadstillägget så att pensionärer ska kunna klara sitt boende på ålderns höst. Det är ett rimligt förslag.

Utredningen konstaterade att hälften av de seniorer som bor i flerbostadshus saknar hiss och bland dem som har hiss finns det ändå trappsteg i entrén. Äldre måste kunna efterfråga ett boende som passar dem och den situa­tion de är i rent fysiskt. Det medför per defi­nition att äldres boende måste få kosta mer. Trots det hade 2015 endast 30 procent av kvinnor som fyllt 75 år råd att bo i en ny­producerad etta. Och då är den inte anpassad för äldre.

Kristdemokraterna föreslår nu och kommer att finansiera i sin budget att taket för bostadstillägget för pensionärer höjs kraftigt. Från dagens 5 090 kronor för ensamboende och 2 545 kronor för sammanboende till 7 500 kronor för ensamboende och 3 750 kronor för sammanboende.

Detta ska läggas till vårt befintliga förslag om att höja nivån i bostadstillägget med 300 kronor för sammanboende och 500 kronor för ensamboende.

Kristdemokraterna föreslår detta inte minst för att förbättra de äldres ekonomiska situation och valmöjlighet i boendet. Många äldre vill gärna flytta till trygghetsboende ­eller senior­boende när man passerat 75-årsåldern. Det är bra boenden för äldre med viss service som gör tillvaron enklare och ett ­socialt innehåll som gör livet mer harmoniskt. Men det är också dyrare än vanligt ­boende.

Om fler äldre har råd att flytta till trygghetsboende förbättras trygghet och livskvalitet. Men troligtvis innebär det också att de be­höver flytta till särskilt boende senare, vilket även kan betyda lägre kostnader för kommunerna på sikt.

Vi kristdemokrater anser att förstärkning av ekonomin för äldre är en viktig reform. Slopad pensionärsskatt, höjt bostadstillägg och väsentligt högre tak skulle öka den ekonomiska tryggheten och möjliggöra för fler att kunna komma till ett trygghetsboende.

Vår välfärd har vi byggt upp tillsammans. Över tid har det blivit till ett underförstått löfte. Ett löfte som säger att om du gör din del, arbetar efter förmåga, betalar skatt och gör rätt för dig, då kan du lita på att välfärden finns den dag du behöver. En god sjukvård, värdig omsorg och ekonomisk trygghet.

Sveriges äldre förtjänar ett obrutet välfärdslöfte. En pension att leva på. En välfärd att lita till. Men för det krävs en alliansregering med en stark röst för de äldre. Vi krist­demokrater har varit, är och kommer fortsätta vara de äldres röst. De äldre ska åter ha en röst vid regeringsbordet.

Inför förarbevis och åldersgräns för att köra vattenskoter

Sommaren är här och med det sol, bad och vattensport. På sina ställen kan det bli trångt mellan båtar och badande och därför är sjösäkerhetsfrågan viktig. Vattenskotrarna ökar i antal och kan framföras av vem som helst, utan krav på förkunskaper. Vattenskotrar kan orsaka ett flertal problem. De har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. Därtill kommer störningar och buller som bl.a. riskerar att påverka fågellivet i känsliga områden.

Vi menar att det är ett problem eftersom en vattenskoter med sin snabbhet är potentiellt farlig. Vattenskotern används ofta för nöjeskörning där själva meningen är att det ska gå fort, det ska svindla lite. Tyvärr händer olyckor. Varje sommar sker allvarliga tillbud där vattenskotrar är inblandade.

Därför menar vi att det borde ställas krav på att den som framför en vattenskoter vet vilka regler som gäller på sjön. Ett krav på förarbevis för vattenskotrar skulle kunna förebygga allvarliga olyckor på sjön. Detta förarbevis bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i närheten, samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett. Det är också rimligt att införa en åldersgräns för vattenskoter. Detta har Roland motionerat om i riksdagen som också röstade igenom motionen. Nu är det upp till regeringen att återkomma med lagförslag. Dessvärre drar regeringen frågan i långbänk. Riksdagens beslut kom redan 2015 och fortfarande har regeringen inte kommit till skott. Vi kristdemokrater kommer att följa noga att de faktiskt gör det. Men även innan lagen kommit på plats – visa hänsyn på sjön och njut av sommaren!

Roland Utbult (KD), Riksdagsledamot

Beslut om sporthall klart!

Beslutet att bygga en ny sporthall antogs av ett extrainsatt kommunfullmäktige på onsdagen. Inriktningen är att hallen ska anpassas för bordtennis med möjlighet för andra sporter att låna hallen. Att den fullstora hallen är ett efterlängtat tillskott också för skolorna i Ekhammarsområdet gör att utsikterna att fylla hallen med verksamhet är både god och stor. Ett klokt beslut som genomgått många kritiska analyser ända fram till målsnöret.

Nu är beslutet fattat och prislappen funnen rimlig av professionen. Av en och annan politiker är den fortsatt underkänd som alltför hög och frågan är om det för dem alls finns någon realistisk prislapp att gilla.

Vi satsar nu från koalitionspartierna KD, C, S och MP med stöd av L på ungdomarnas fritid. Den årliga kapitalkostnaden/hyran är framräknad till 3,6 mkr + el och drift.

Bättre att ge ungdomar en vettig fritidssyssla än att ropa efter fler poliser! Bordtennisen är en breddidrott i alla åldrar som inte kräver dyr utrustning för den som vill börja.

Vi kommer att satsa vidare på nya skolor, förskolor, äldreboenden och kultur/fritidsaktiviteter. Det är så man måste göra i en av länets och landets mest expansiva kommuner!

Härnevimottagningen är årets arbetsplats 2016

Varje år utser kommunen årets arbetsplats inom Upplands-Bro kommun. Priset delas ut till en arbetsplats som på olika sätt stått för en arbetsinsats utöver det vanliga. Årets vinnare, Härnevimottagningen, presenterades under kommunfullmäktigemötet den 14 juni.

– Det känns helt otroligt. Det är jättekul att just beroendevården lyfts eftersom det handlar om några av Sveriges största folksjukdomar, säger Maria Edsparr, enhetsledare på Härnevimottagningen.

Mervärde för invånarna

För att bli årets arbetsplats krävs en budget i balans och ett fungerande arbetsmiljöarbete. Andra kriterier är insatser inom verksamhetsutveckling, att våga bryta gamla mönster och att skapa mervärde för invånarna i Upplands-Bro.

Kommunens verksamheter och personal gör ett bra jobb varje dag, genom detta pris får vi möjligheten att uppmärksamma en arbetsplats som i vardagen har gjort en arbetsinsats utöver det vanliga och visa på ett gott exempel.

Från problem till framgång

Härnevimottagningen ligger i Bro och jobbar med personer med beroendeproblematik. Personalen består av alkohol- och drogterapeuter, beteendevetare, socionomer och samhällsvetare. Och två ungdomsstödjare. Mottagningen samarbetar med barn- och vuxenpsykiatrikliniken PRIMA och öppenvårdsmottagningen Mini-Maria.

En röd tråd i utvecklingsarbetet har varit de nya nationella riktlinjerna som mottagningen har jobbat med att implementera.

– Jag tror att vi har lyckats för att vi fick ett tydligt uppdrag från början. Vi började processen med att prata förväntningar och vart vi ville, tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners. Där kom problem upp till ytan som vi har jobbat med. Sedan har de nya nationella riktlinjerna också hjälpt verksamheten, säger Pia Ringkrans, enhetschef på Härnevimottagningen.

Verksamhetsutveckling

Priset på 40 000 kronor ska användas till verksamhets- eller kvalitetsutveckling. Och mottagningen verkar redan ha bestämt sig hur de vill använda prispengarna.

– Vi vill åka på en inspirationsresa och ge tillbaka något till alla medarbetare. Det är viktigt att vi som grupp kan fortsätta att utvecklas, säger Pia.

Fryshuset gör ett kanonjobb

På kommunstyrelsen i förra veckan inleddes mötet med ett tema om Fryshusets insatser för att öka tryggheten i Bro centrumområdet.

Två av ledarna för projektet berättade om hur man arbetar med ungdomarna sedan snart ett år. Man arbetar mycket med förståelse mellan handlingar och dess konsekvenser och empati.

Deras berättelser är starka och visar på behovet av flera olika insatser för att skapa trygghet. Att bilbränderna som tidigare var veckovisa upphörde nästintill helt och hållet är ett tydligt bevis på det.

De beskrev samarbetet med Magnus och Frida, som är våra kommunpoliser, på ett mycket positivt sätt och med respekt för varandras olika arbetsuppgifter som tillsammans har målet ökad trygghet.

De applåderades kraftigt efter den överdragna timmen och lusten att få höra mer hängde i luften. Frågorna om deras arbete var väldigt många.

Trygghetsarbetet blir aldrig färdigt. Det är heller ingen quick fix även om en del partier ger enkla svar på denna svåra fråga. Men nog fick vi känslan av att vi har satsat rätt!

Politik vi driver och gillar!

Politik vi driver som påverkar Dig i Upplands-Bro.
Efter valet 2014 påbörjade vi ett samarbete över blockgräns. KD tillsammans med Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna bildade en majoritets-koalition med gemensamma politiska mål för Upplands-Bro under mandatperioden 2014-2018. Nedan redovisar vi några av de beslut som vi tagit och som bidrar till att utveckla vår kommun i en riktning som vi gillar.

SKOLA/ FÖRSKOLA/ BARNOMSORG
 Vi satsar på skolutveckling och en likvärdig förskola och skola för alla barn.
 Barn, elever och föräldrar ska vara nöjda med sin skola och förskola.
 Vi vill möjliggöra att fristående skolor och förskolor kan starta verksamhet och befintliga kan utvecklas.
ÄLDRE
 Vi utvecklar trygghetsboendet i Kungsängen
 Vi inför valfrihet, LOV för biståndsbedömt särskilt boende för äldre.
 Vi planerar för nytt äldreboende.
 Vi har infört valfrihet i hemtjänst för äldre.
 Vi har infört värdighetsgaranti för äldre.
NÄRINGSLIV
 En ny strategi för utvecklingen av näringslivet har antagits.
 Kommunen som en aktiv aktör i nätverksbygget med företagarna fortsätter.
BOSTÄDER
 Upplands-Bro är en av länets och landets mest expansiva kommuner. Bostadsbyggandet pågår samtidigt som nya planer är under framtagande. Bro C och Kungsängens C utvecklas.
 Kommunens bolag, Upplands-Brohus ska bygga trehundra nya bostäder fram till 2018.
TRYGGHET
 Vi har tecknat ett samverkansavtal mellan Kommunen och Polisen och utvecklat det brottsförebyggande arbetet.
 Ett medborgarlöfte har tecknats mellan Kommunen och Polisen efter genomförda medborgardialoger med fokusområden för trygghetsarbetet.
 Vi har anställt trygghetssamordnare och trygghetsvärdar och satsat på gransstödsbilen och frivilliga.
LANDSBYGD
 En fördjupad översiktsplan för utveckling på landsbygden har tagits fram.
KULTUR & FRITID
 Vi har kortat kulturskolans kö.
 Vi har avsatt resurser för ökat öppethållande på fritidsgårdarna.
 Vi bygger ny sporthall och nytt ridhus.

Make the world great again

Vid gårdagens kommunstyrelse fanns ett tjugotal ärenden. Ett ärende hade rubriken Lokalresursplan. Det handlar främst om framtida utbyggnad och planering av nya skolor, och förskolor. Vanligtvis ett snabbt och enkelt beslut som återkommer två gånger om året i takt med att kommunen växer.

Igår var det annorlunda. SD hade på kammaren snickrat ihop en protokollsanteckning om ensamkommande överåriga flyktingbarn och benämnde dessa som tjuvar och banditer. Nej! sa vi till protokollsanteckningens innehåll. Jah kan ändra till att majoritet är det, kontrade SD politikern. Fortsatt nej. Beslutet föregicks av en votering som slutade med att koalitionspartierna, S, KD, C och MP med åtta röster sa nej och SD fick stöd för ett ja av M och L. Av principiella skäl!

Beslutet innebar att SD reserverade sig mot beslutet och la texten som en reservation, vilket ordförande eller styrelsen inte kan ha synpunkter på.

Det är mig veterligen som något som kan beskrivas som rasistiskt förekommit i kommunstyrelsen. Varför var det viktigt att lägga fram den texten?

Efteråt har jag funderat på det som skiljer min politiska hemvist från reservanten. I KD drivs frågor med den unika synen på individen tillsammans med subsidiaritetstanken. Det skapar både valfrihet och skyddar individer från kollektiva behandlingar såsom folkslag och ursprungsidentiteter. Vi är unika individer och har rätt till att bli behandlade så oavsett hudfärg…

Den synen håller på att devalveras och i går blev det klarare än tidigare varifrån det kommer.

Frågan är vilket samhälle vi vill ha! Make the world great again! Stort och omfattande men inte så dumt.

Vi inför LOV i särskilt boende för äldre

Valfriheten tar ett steg till i Upplands-Bro. Under förra mandatperioden införde Alliansen LOV i hemtjänsten. Nu inför KD i samarbetet med S, C och MP LOV i särskilt boende för äldre. Och givetvis är detta ett bevis på ett väl fungerande samarbete över blockgräns.

I går togs beslutet i kommunstyrelsen. Det enda parti som var emot var vänsterpartiet som bubblade fram en kritisk protokollsanteckning om ett privat boende i kommunen. Det hade inte med frågan att göra men vad gör det ändamålet helgar medlen?

Vinnare till beslutet om ökad valfrihet är de äldre och deras anhöriga. 

Företagsklimatet på topp

Resultatet från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning visar att företagen i Upplands-Bro kommun är nöjda med företagsklimatet. Betyget för sammanfattande omdöme är kommunens näst högsta någonsin och andra faktorer med höga betyg är dialog med företagen, tjänstemännens attityd, kontakt med kommunledningen och upphandling. Även betyget för kommunpolitikernas attityd ökar markant.

 

Det är viktigt att näringslivet upplever ett positivt företagsklimat i Upplands-Bro kommun. De nya jobben skapas främst i små och medelstora företag och vi ska fortsätta att aktivt lyssna in företagarnas synpunkter och förslag på hur vi ytterligare kan förbättra oss.

Det sammanfattande omdömet (3,84) placerar Upplands-Bro på fjärde plats i Stockholms län och är det näst högsta betyget sedan mätningarna startade 2001.

Företagen ger kommunen bäst betyg för låg konkurrens från kommunens sida gentemot företagen (4,0), tjänstemännens attityder (4,0), skolans attityder (3,9), kommunpolitikernas attityder (3,8) samt dialog med kommunledningen (3,8).

Faktorerna där Upplands-Bro sticker ut starkast jämfört med andra kommuner i Riket är dialog med företagen, tjänstemännens attityder, kontakt med kommunledningen, kommunens information till företagen och upphandling.

– Vi har systematiskt arbetat med att förbättra dialogen, informationen och servicen och det är roligt att företagen uppskattar vårt arbete och känner att Upplands-Bro är en bra företagsplats att göra affärer på, säger näringslivschef Mathias Forsberg.

Endast en faktor upplever företagen är sämre än genomsnittet i riket och det är tillgången till relevant kompetens (2,7). Tillgången till IT och infrastruktur tillhör en annan av de faktorer med lägre betyg.

– Upplands-Bro har under flera års tid arbetat långsiktigt med ett uttalat mål att förbättra företagsklimatet. Det är glädjande att se att arbetet fortsätter att ge resultat, säger Annika Bröms, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Alla betyg är satta utifrån skalan 1-6. Ta del av enkätresultaten, metodiken och urvalet på www.foretagsklimat.se. Rankingen presenteras av Svenskt Näringsliv den 26 september.

Upplands-Bro blir bättre på export

Vid dagens frukostmöte med företagarna i Upplands-Bro bjöds på presentation från Svensk-Tyska handelskammaren. En intressant beskrivning av likheter och olikheter att tänka på vid affärsförbindelser mellan länderna.

Trygghetsivern som sägs känneteckna tyskarna mer än svenskarna är viktig att ta med i affären. Likaså kan den DU-reform som sedan länge blivit ett med alla svenskar ställa till bekymmer vid mötet med en mer framstående tysk.

Dessutom behöver alla tal i stort sett tiodubblas i jämförelsen länderna emellan. Det gäller antalet invånare, företagens omsättning och antalet anställda.

-Vi vill få hit tyska besökare till våra konferensanläggningar och slott sa en företagare – Vi vill sälja våra ansikts- och dammfilter sa ett par företagare som nyligen etablerat sig i kommunen.

Framtidsutsikterna är att Tyskland som exportmarknad för svenska varor kommer att öka när Brexit genomförs.