Näringslivsutvecklingen bland de bästa!

Idag bjöds vi på näringslivslunch och rapport om en näringslivsanalys för perioden 2010-2015. Det går bra för Sverige brukar man säga och nu kan vi med denna rapport säga detsamma om vår kommuns näringslivsutveckling. Antalet anställda ökar mer än snittet och ”förädlingstalet” är högre än snittet. Bland de jämförbara kommunerna ligger vi bland de främsta. Och de är i småföretagen som den stora framgången syns tydligast.

En mer positiv näringslivsträff har jag nog inte varit med om. Att en utomstående bedömare utan reservation beskriver Upplands-Bro kommun som en framgångskommun får en helt annan innebörd än när vi själva säger det. Nu gäller det att med framgångarna identifiera möjligheterna till de positiva dominoeffekterna.  Nätverk ska byggas och hinder undanröjas var tipset från Bisnode!

Nytt utseende för KD

En överraskande konferens! Kommun och landstingskonferensen I Karlstad med åttahundra deltagare från hela landet satte kaffet i halsen när den nya loggan presenterades. Endast en mycket liten krets cvisste om det innan och yppandeförbudet hade åtlytts. En ny logga!

Var den snygg? Kanske kanske inte men den liknade ingen annan och framförallt inte det gamla. Tillsammans med det kanske viktigaste politiska budskapet ser den ut så här!

KD med värdegrunden signerad med ett underlinestreck!

Vi som var från Upplands-Bro, Annamaj Lilly, Jan-Erik Björk och Janne Stefanson (Ingvar Landälv saknas på fotot) passade på att ta en selfie!

 

Bra tal av partiledaren Ebba Busch Thor och utrikesministerkandidaten Lars Adaktusson.

En grön och en röd!

Det är inte ovanligt att män har en grön strumpa på ena foten och en röd strumpa på den andra. Inte sällan är det seglare. Det har sagts att man på så sätt håller reda på styrbord och babord samt de märken som visar farled in eller ut från hamn eller grund. Inte säker på att det är det egentliga motivet.

Olika ska det và! En på vänster och en annan på höger! Inte bara enfärgat heller.

Idag är det dags för ” Rocka Sockorna”. Detta för att personer med Downs syndrom har 3 uppsättningar av kromosom 21. Du rockar väl sockorna idag du också?

 

Beredskapspolisen en del i polispusslet

För att polisen ska kunna fokusera på sina kärnuppgifter krävs förbättrade arbetsvillkor och avlastning med hjälp av ordningsvakter och civilanställda. Dessutom bör beredskapspolisen återinföras för att bistå polisen. Det skriver Andreas Carlson i Altinget.

 

Andreas CarlsonRiksdagsledamot

 

Inget barn under 18 år ska räknas som gift

Minst 132 bortgifta barn har kommit till Sverige. Vissa har placerats på samma boenden som deras vuxna män. Detta är inte acceptabelt! Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Det skriver Jakob Forssmed, tf partiledare, tillsammans alliansens övriga partiledare.

I Sverige ska var och en vara garanterad friheten att själv få forma sitt liv. Tryggheten ska gälla alla. Ingen får ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet.

Vår sammanhållning bygger på en värdegrund för hur vi ska bete oss mot varandra. Det gäller lika mycket för de som är födda och uppvuxna här, som för de som precis har kommit hit. Men i dag finns det områden i Sverige där svensk lag är satt på undantag och rättssamhället har trängts tillbaka. Det är inte acceptabelt oavsett om det gäller tryggheten på gatorna eller i hemmet.

Att exempelvis gifta bort sin dotter mot hennes vilja och att ta framtiden ifrån sin egen dotter – det får vi aldrig acceptera.

Alliansregeringen tog initiativ till en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång, bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång. Det innebär att även press från föräldrar eller släktingar nu omfattas av strafflagstiftningen. Det blev straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Alliansregeringen tog dessutom bort möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig.

I fjol aktualiserades faktumet att det – trots ny lagstiftning – finns svagheter i regelverket. Totalförbudet mot barnäktenskap gäller för personer som har anknytning till Sverige, oavsett om äktenskapet ingås här eller utomlands. Däremot täcker förbudet inte äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har svensk anknytning när vigseln skedde. Många flyktingbarn som gifts bort i hemlandet har därför ansetts fortfarande vara gifta när de sökt asyl här i Sverige. Det är oacceptabelt.

Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv och det ska gälla alla barn.

I mars 2016 informerade Migrationsverket om 132 identifierade fall där bortgifta barn kommit till Sverige. Det konstaterades också att det finns ett stort mörkertal. Dessa barn har i en del fall placerats på samma boenden som vuxna män de är gifta med.

Trots att det gått snart ett år sedan Migrationsverket rapporterade om detta har regeringen inte agerat. Det är skamligt.

ProfilbildDessa flickor förtjänar bättre. Det ska inte råda någon tvekan. Barnäktenskap ska vara förbjudet i Sverige. Barn som kommer hit ska vara garanterade att få sina rättigheter försvarade. Det är inte acceptabelt med brister i likvärdigheten mellan landets kommuner när det gäller socialtjänstens skydd mot barnäktenskap.

Jakob ForssmedRiksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson

I dag deltar representanter för våra partier i ett möte med regeringen för att diskutera frågan. Men att bara diskutera räcker inte. Vi är beredda att medverka till att ett lagförslag snabbt kan passera riksdagen som innebär att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks. Likaså ska äktenskap som ingåtts under tvång aldrig erkännas. Vi har redan tagit initiativ till lagstiftning direkt i riksdagen och är redo att fullfölja om inte regeringen tar sitt ansvar. I Sverige ska trygghet, jämställdhet och rätten att själv välja gälla alla.

 


”Nu kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket”

– Vi måste skapa förutsättningar för att öka självförsörjningen på mat, vilket har varit centralt för mig i vårt arbete. Med denna livsmedelsstrategi kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket. Det säger riksdagsledamot Magnus Oscarsson, som är Kristdemokraternas landsbygdspolitiske talesperson.

Slopa-Kapa- Sänk- Bekämpa

Slopa pensionärsskatten:
Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Det är dags att slopa den så kallade pensionärsskatten.Vi har sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Men vi vill sänka skatten på pension igen, så att den blir lika för pensionärer och löntagare. Vi vill också höja bostadstillägget för att stärka ekonomin för pensionärer med de lägsta inkomsterna. Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=kD0wTOUlCDA

Kapa vårdköerna:
Nu ökar köerna i vården igen, när regeringen tagit bort Alliansens kömiljard. Inför kömiljard igen, och låt staten ta ansvar för den avancerade sjukhusvården. Så ökar vi tillgänglighet och likvärdigheten i vården.

Sänkt skatt för föräldrar
Vi vill att familjer ska ha möjlighet att forma sin egen vardag. Vi vet att familjer ser olika ut, har olika behov. Och föräldrarna är de som vet bäst vad deras barn behöver. Därför har vi förslag som ökar familjers frihet, som en helt flexibel föräldraförsäkring, en barnomsorgspeng och 1000 kronor mer i jobbskatteavdrag för en familj. Att satsa på familjer och barn, det är att satsa på Sverige.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=H-7xvlzBH5k

Bekämpa vardagsbrotten.

 Samhället måste stå upp för de allra mest utsatta. Det handlar om förebyggande arbete. Och det handlar om att satsa på polisen. Polisen behöver bättre arbetsvillkor, högre lön och fler kollegor.
Vi föreslår 2.600 fler polisanställda. Vi behöver också skärpa lagstiftningen där det behövs, bland annat när det gäller hot och trakasserier på nätet och när barn utsätts för fruktansvärda brott

Sänkt pensionärsskatt

Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Vi har sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Men vi vill sänka skatten på pension igen, så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Det tycker vi. 
Det är dags att slopa den så kallade pensionärsskatten.

TRYGGHET i Stockholmsregionen

Möte om Trygghet i Stockholmsregionen!

Torsdag 16 februari kl 18.30 Kommunhuset, plan 6, Kungsängens Centrum

( Insläpp sker senast kl 18.30)
Magnus Ramstrand, Sollentuna,
om arbetet i Brottsförebyggande rådet och Polisens regionråd

Efter det offentliga mötet och serveringen vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar.