• Vår partiavdelning

  Social passion

  Vi är KD i Väsby. Alliansens sociala röst i Väsby. Vår passion för sociala frågor har alltid varit vår drivkraft. Med våra ca 120 medlemmar är vi en organisation som når ut till många väsbybor.
  Kort fakta:
  – Efter ett framgångsrikt val 2018 är vi med våra tre mandat en del av Väsbyalliansen. Nu tar vi höjd för valet 2022!
  – Vår gruppledare Maria Fälth är kommunalråd och ordförande i Socialnämnden tillika vice ordförande i kommunstyrelsen.
  – Vi har KD-representanter i kommunens alla politiska nämnder och styrelser.
  Några av våra kandidater på kommunlistan 2022.