VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA I VÄSBY!

Vi är redo för att fortsätta den positiva utveckling som vi är en del av för Upplands Väsby och väsbyborna.

  • Våga vara vårdnadshavare
  • Äldrefältare
  • Elevvårdshälsogaranti

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ KD Väsby på Facebook!

Idag är det 100 dagar till EU-valet! Förra valet röstade endast 55% av de röstberättigade i Sverige. Och varje röst räknas och är viktig för att EU ska utvecklas åt rätt håll. EU:s fokus måste vara på kärnuppdraget: frihet, frihandel och fred. Samtidigt ska EU inte vara politiskt klåfingrigt eller ägna sig åt onödig detaljstyrning för det förhindrar både Sveriges och Europas utveckling och trygghet. En röst på KD är en garant för ett EU med rätt fokus. Gör din röst hörd den 9 juni! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Alla medlemmar i Nato har nu röstat ja till ett svenskt inträde. Vägen är nu banad för ett fullvärdigt medlemskap. ... See MoreSee Less
View on Facebook
En hälsning till alla denna Valentinsdag från oss i KD Väsby. Lyft blicken och se vad du kan göra för din medmänniska idag! ❤️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Stort grattis till Aleksandra Grbic som vid vårt årsmöte valdes till ny ordförande för partiavdelningen i Väsby. Lycka till med alla utmaningar som väntar! #Aleksandra ... See MoreSee Less
View on Facebook
Årsmötestalare på KD Väsbys årsmöte var distriktsordförande Carl-Johan Schiller KD Lidingö. Mötesordförande var Samuel Klippfalk KD Solna. Stort tack för ert engagemang denna kväll!#KDVäsby #årsmöte ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kom ihåg att det är EU-val den 9 juni. Minns ni i EU-valet 2019 när de rödgröna partierna avfärdade alla Kristdemokraternas förslag om att fördjupa EU-samarbetet om kärnkraft med släpiga påståenden om att ”kärnkraft inte är en EU-fråga”?Visst är det sant att varje land bestämmer vilka energislag de ska och inte ska satsa på. Men EU har en mycket lång rad regelverk som skapar bättre eller sämre förhållanden för de olika energislagen. Inte minst i ljuset av den gröna omställningen har nya regelverk i detta syfte kommit på plats.Det var vår europaparlamentariker Sara Skyttedal som när EU uppdaterade sitt regelverk rörande systemet med utsläppshandel, såg till att de pengar som systemet genererar också kan användas för att investera i ny kärnkraft.Kristdemokraterna menar att ett minimikrav är att EU:s regelverk inte aktivt missgynnar kärnkraften. Men vad som egentligen behöver komma plats är proaktiva åtgärder som aktivt stimulerar mer kärnkraft, exempelvis genom gemensamma europeiska standarder för reaktortypsgodkännande. Europa behöver mer fossilfri energi, och kärnkraften har här en helt avgörande roll. ... See MoreSee Less
View on Facebook
2023 går mot sitt slut och vi vill passa på att önska alla väsbybor en bra början på 2024. Många av oss är av olika skäl ofrivilligt ensamma under denna högtid, slå en signal eller bjud hem på fika/middag. Det lilla för dig kan betyda mycket för din medmänniska. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Tänk på de som är ensamma under jul och nyår. Ring ett samtal eller gör ett besök! Du gör skillnad! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Om vår Vitsippspristagare Maria Eliasson (Behövande i Väsby) på s. 5 i veckans Mitti (nr 50).#vitsippspriset ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

Bli medlem i Kristdemokraterna

Du är vårt intresse!

Något av det mest centrala för Kristdemokraterna i Upplands Väsby är möjligheten att göra egna och fria val. Vi deltar aktivt i arbetet att göra Upplands Väsby till en kommun där du som enskild, oavsett ålder och förutsättningar, har fått mycket större möjlighet att själv välja barnomsorgsform, förskola, skola, hemtjänstutförare, utförare av vård- och omsorgsboende och hur du vill ha din boendesituation. Valfrihet – att du själv får välja, är väsentligt för oss.
Kristdemokraterna är fortfarande en garant för att denna möjlighet inte tas ifrån dig. Det behövs en politisk kraft som alltid står upp för människovärdet. En kraft som hävdar att det är människan som är målet. När människan sätts i centrum, faller resten på plats.

  • Maria Fälth
  • Kommunalråd, KD