VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA I VÄSBY!

Vi är redo för att fortsätta den positiva utveckling som vi är en del av för Upplands Väsby och väsbyborna.

  • Våga vara vårdnadshavare
  • Äldrefältare
  • Elevvårdshälsogaranti

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ KD Väsby på Facebook!

Vårt kommunalråd Maria Fälth tackar Lars Tunkrans för trogen tjänst inom partiet och säger också några valda ord till Eila Bromme (L) som lämnar kommunfullmäktige efter 37 år.#mariafälth #eilabromme #KDVäsby #skiftesmiddag ... See MoreSee Less
View on Facebook
Tack Lars Tunkrans för din tid i kommunfullmäktige! Fem mandatperioder!#KDVäsby #larstunkrans ... See MoreSee Less
View on Facebook
Anförande av Maria Fälth (KD) i kommunfullmäktige den 19 september 2022 gällande ärende 11 Utredning om kvalitetspeng inom äldreomsorgen"Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.Kvalitetspeng är ett sätt att både uppmärksamma och premiera god kvalitet inom det område inom äldreomsorgen som gäller hemtjänst. Detta blir ett sätt att sätta frågor som fallskador, liggsår, god kost, ett gott bemötande och god omvårdnad i fokus. Naturligtvis ska detta gälla alla som utför hemtjänst, men som i alla andra sammanhang när man ger något särskild uppmärksamhet så ger, i detta fall, kvalitetspeng, en extra skjuts till att bli ännu bättre på dessa delar av omsorgen.Kvalitetspengen ska utgå med 4 000 kronor per hemtjänstbrukare för den utförare som uppfyller alla de uppsatta kriterierna. De pengar som utgår till den eller de utförare ska sedan användas till att utveckla den egna verksamheten i syfte att ytterligare stärka kvaliteten i den egna verksamheten för de äldres bästa. Att utgå från brukarundersökningen för att se var det brister och framför allt var det finns en god hemtjänst är ett gediget mätinstrumentet, då det är brukaren som är den bäste att bedöma den omsorg som ges. De ekonomiska resurser som används till kvalitetspengen är statsbidrag som utgår för 2022 och 2023. Detta är en mycket viktig del i att detta med kvalitetspeng överhuvudtaget genomförs. Skulle kommunen inte använda pengarna på ett sätt som gynnar, direkt eller indirekt, brukarna, så kommer dessa pengar inte att kunna användas av kommunen.Så från Kristdemokraterna är detta väl använda statsbidrag för att ge kvaliteten i hemtjänsten en skjuts framåt och ge extra uppmärksamhet till de utförare som gör ett bra och genomtänkt kvalitativt arbete inom hemtjänsten. Detta borde ju också vara en angelägen fråga hos dem då detta borde bli en viktig del i deras kommande information till blivande brukare. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Välkommen till alla nya medlemmar i KD! Bli medlem du också för att sätta igång arbetet för en ny start för Sverige! #teamebba KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Stort tack alla väsbybor som röstade "Med hjärta för Väsby" med social passion och människan i centrum som grund 💙#redo #medhjärtaförväsby #KDVäsby ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vilken valrörelse vi haft! Tack till alla som valt att lägga sin röst på KD! Vi ska förvalta den väl med fokus på att få en jämlik vård i hela landet, en brottsbekämpning som utgår ifrån brottsoffret och en politik som inte gör att människor behöva lämna hus och hem på grund av höga elräkningar. Vi kan bland annat glädjas åt att KD på fler platser fått starkt stöd. I Lycksele går KD fram 12,5%. Vi är största parti på Öckerö, i Markaryd och Ödeshög. I Kiruna ser KD ut att bli största borgerliga parti. I Årjäng ökar KD med 8% och kommunen ser ut att gå mot maktskifte.Återigen, stort tack till alla kristdemokrater runt om i landet och till alla som lagt sin röst på oss! ... See MoreSee Less
View on Facebook
7 772 120 personer får lägga sin röst i alla tre valen- riksdag, region- och kommunfullmäktige. Det är 276 184 fler personer än i valet 2018.Vallokalerna öppnade kl. 08.00 och stänger kl. 20.00.Gör DITT val! DIN röst gör skillnad! ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Du läser väl vårt kommunalråd Maria Fälths blogg??!! Om inte , gör det idag genom att klicka på länken. mariafalthkd.blogspot.com/#mariasblogg #KDVäsby ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

Bli medlem i Kristdemokraterna

Du är vårt intresse!

Något av det mest centrala för Kristdemokraterna i Upplands Väsby är möjligheten att göra egna och fria val. Vi deltar aktivt i arbetet att göra Upplands Väsby till en kommun där du som enskild, oavsett ålder och förutsättningar, har fått mycket större möjlighet att själv välja barnomsorgsform, förskola, skola, hemtjänstutförare, utförare av vård- och omsorgsboende och hur du vill ha din boendesituation. Valfrihet – att du själv får välja, är väsentligt för oss.
Kristdemokraterna är fortfarande en garant för att denna möjlighet inte tas ifrån dig. Det behövs en politisk kraft som alltid står upp för människovärdet. En kraft som hävdar att det är människan som är målet. När människan sätts i centrum, faller resten på plats.

  • Maria Fälth
  • Kommunalråd, KD