Vad vill vi Kristdemokrater

Följ KD Väsby på Facebook!

Hela Sverige ska kunna försvaras. Men Sveriges försvarsmakt är för liten för att kunna möta det allvarliga säkerhetspolitiska läge som vi för överskådlig framtid befinner oss i.Den trygghet medborgarna i hela Sverige kan kräva i sitt dagliga liv, för familjen, på sin ålderdom eller om man drabbas av olyckor eller sjukdom bygger ytterst på att staten kan tillgodose behovet av såväl inre som yttre säkerhet. För oss kristdemokrater är därför Sveriges försvar en av statens kärnuppgifter.Vi kristdemokrater vill att försvarsanslaget höjs till 2 % av BNP. En stegvis höjning mot den nivån påbörjas snarast. För att det ska vara möjligt behöver vi byta regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Fastän vi har så fint kött i Sverige tvingas vi att importera. Vi är långt ifrån självförsörjande. Vår självförsörjningsgrad understiger 50 procent. Att jämföra med 80 procent i Finland. Sverige är bara självförsörjande på morötter, socker och spannmål.Livsmedelsberedskapen är en viktig fråga. Det förstod vi inte minst i inledningen av pandemin. Det är illa att den svenska nivån fortfarande är på bottennivåer. I en kris- eller krigssituation är hyllorna och lagren tömda på två dagar i Stockholm och i övriga Sverige på en vecka. I Finland kan man istället försörja sin befolkning med mat minst under ett halvår. Sverige är bara självförsörjande på morötter, mjöl och socker och kan erbjuda befolkningen en morotskaka. Finland kan i jämförelse erbjuda sin befolkning trerätters.Det är av yttersta vikt för hela vår nation att livsmedelsproduktionen ökar så vi har en livsmedelsberedskap värd namnet. Men för det så behöver Sverige en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Vi i KD Väsby har kul ihop. Idag spelade vi minigolf på den fina banan vid Vilundaparken. Stort grattis till Ulla Jansson som numera innehar KD:s banrekord på 50 slag. Vill du hänga med oss och kanske slå Ullas rekord? Du får chansen den 28/8 kl. 14. KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Svensk vänster håller på att tappa greppet om jämställdhetsfrågorna. Det är ingen nyhet. När den kanske viktigaste frågan kommer på tal - våld mot kvinnor - var finns Sveriges feministiska regering då? Våldet mot kvinnor tar inte semester.Våldet mot kvinnor har ökat. Det gäller såväl antalet anmälda våldtäkter, våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet. Samtidigt är uppklarningsprocenten väldigt låg och mörkertalet stort.Det behövs en kraftsamling för att stoppa våldet mot kvinnor. Vi måste våga vända på alla stenar för att förebygga och skydda kvinnor mot våld. Det räcker inte bara med ord utan det behövs handling. Sverige behöver en ny regering.Några av våra förslag för att öka kvinnors trygghet:🟦 En nollvision införs mot våld i nära relationer.🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud även vid ordinärt kontaktförbud.🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas. Fysiska överträdelser ska alltid innebära fängelse och annan överträdelse ska leda till fängelse i större utsträckning än idag.🟦 Fler fängelseplatser – om gärningsmän går fria får inte kvinnor vare sig upprättelse eller trygghet🟦 Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och fridskränkning🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska, som huvudregel, ej utdömas då det finns en dom om våld eller andra övergrepp inom familjen eller vid kontaktförbud🟦 Särreglera hedersbrott i brottsbalken🟦 Ökade medel till kvinnojourerna.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Familjers ekonomiska utsatthet drabbar inte minst barnen. Risken att man inte kan delta i fritidsaktiviteter är stor. Hur familjepolitiken utformas är därför centralt. För att stärka barnfamiljerna vill KD införa ett särskilt jobbskatteavdrag för föräldrar, utöver breda skattelättnader som också kommer föräldrar till del. Vi ser också att barn rör sig mindre och vi ser en utbredd ensamhet bland unga. Då vill vi stimulera att fler ska kunna delta i idrottsklubbar och föreningar och ta del av den gemenskap det innebär. Barns deltagande i föreningar har minskat, inte minst under pandemin. Därför vill vi införa ett öronmärkt stöd där de flesta barn i årskurs 2-9 får 500kr per år och de som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd eller bostadsbidrag ska få 2400kr. Pengarna ska kunna användas hos föreningar som får offentligt bidrag och kommunala kulturskolor för ledarledda och regelbundna aktiviteter.Liknande system finns i andra nordiska länder. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
För att utvecklingen inte ska eskalera än mer, måste vi se verkligheten för vad den är. Vårt land drabbas av en ny sorts kriminalitet som kräver ett nytt ledarskap som vågar göra det som krävs för att vända utvecklingen.Sverige är i ett allvarligt läge och den här kriminaliteten är många gånger värre än vad vi tidigare har upplevt. Då kan man inte fortsätta som man alltid gjort. Det räcker inte med politiker som beklagar sig. Vi behöver politiker som är beredda att göra det som krävs för att återta tryggheten för alla. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag är det allmän flaggdag! 🇸🇪 Våra allra hjärtligaste gratulationer till H.K.H. Kronprinsessan Victoria på födelsedagen.Foto: Elisabeth Toll, Kungl. Hovstaterna <kungahuset.se> ... See MoreSee Less
View on Facebook
Utbyggnad av vindkraft måste ske med stor försiktighet. Kommunerna måste även i fortsättningen ha rätt till veto när vindkraften ska byggas ut. Ingen ska tvingas på vindkraft. Den rätten hotas nu av en utredning som regeringen tillsatt.Landsbygden är en attraktiv plats att leva och bo på och fler familjer än på länge flyttar från städerna. Välfärden blir starkare och landsbygden har en utvecklande tillväxt men hotas av vindkraften.Vi kristdemokrater värnar en leveranssäker, utsläppsfri och planerbar elproduktion som möter klimatutmaningen, som inte fördärvar vår industri eller hushållens elpriser. Det kan ske utan Miljöpartiets oändliga stålskogar av vindkraftverk. KD står för en balanserad väg framåt. Sverige behöver en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kristdemokraterna har länge velat avskaffa ungdomsrabatterna. För över fyra år sedan beslutade också riksdagen att se över lagstiftningen. S röstade nej – men ändrade sig och gick sedan till val på ett avskaffande. Men sedan hände något.Trots att frågan har utretts och lagändringar föreslagits som skulle vara gällande i juli 2020 – har Sverige kvar ett system som ger grovt kriminella 19-åringar kraftigt lägre straff.Ni minns tortyrrånet i Solna? Ena gärningsmannen fick sänkt straff från nio års fängelse till fem år och sex månader på grund av ungdomsrabatten.Yrvaket började Morgan Johansson prata om ett avskaffande igen och regeringen lovade en proposition på riksdagens bord i maj. Så blev det inte. Nu är det juli och Stefan Löfven pratar om förslag ”inom kort”.Den nygamla regeringen lovar att vara kompromisslösa mot gängen men de har försökt i sju år utan resultat. I flera för landet avgörande frågor viker sig S, inte sällan för Miljöpartiet.Många grovt kriminella har fått alldeles för låga straff som en följd av den här regeringens slapphet.Avskaffad ungdomsrabatt? Vi tror det först när vi ser det.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vår landsbygd och våra små- och medelstora städer utgör hjärtat av Sverige. Hjärtlandet. Att bedriva en bilfientlig politik – det är att bedriva en landsbygdsfientlig politik. Och det är vad de rödgröna gör. Det är också en familjefientlig politik. Och äldrefientlig politik. Och turismfientlig. Det finns verkligen skäl att oroas. Trafikverket räknar med att de rödgrönas nuvarande politik kommer att trycka upp dieselpriset till motsvarande 20 kronor per liter till 2030. Inflationsjusterat. Detta trots att Sverige redan idag är ett land som har bland världens högsta literpriser. Sverige behöver en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

Bli medlem i Kristdemokraterna

Du är vårt intresse!

Något av det mest centrala för Kristdemokraterna i Upplands Väsby är möjligheten att göra egna och fria val. Vi deltar aktivt i arbetet att göra Upplands Väsby till en kommun där du som enskild, oavsett ålder och förutsättningar, har fått mycket större möjlighet att själv välja barnomsorgsform, förskola, skola, hemtjänstutförare, utförare av vård- och omsorgsboende och hur du vill ha din boendesituation. Valfrihet – att du själv får välja, är väsentligt för oss.
Kristdemokraterna är fortfarande en garant för att denna möjlighet inte tas ifrån dig. Det behövs en politisk kraft som alltid står upp för människovärdet. En kraft som hävdar att det är människan som är målet. När människan sätts i centrum, faller resten på plats.

  • Maria Fälth
  • Kommunalråd, KD