• Förtroendevalda

  Kristdemokraterna i Upplands Väsbys representation 2022/23

  Kommunfullmäktige
  Ordinarie:     

  1. Maria Fälth
  2. Kristina Klempt

  Ersättare:   
  1. Magda Ayoub
  2. Antonio Lindström

  Kommunfullmäktiges valberedning      
  Ordinarie:      Kristina Klempt
  Ersättare:       Magda Ayoub

  Kommunstyrelsen
  Ordinarie:
  Vice ordförande: Maria Fälth
  Ersättare:       Kristina Klempt

  KS Planutskott
  Ersättare:     Maria Fälth

  KS Näringslivs- och kompetensutskott
  Ersättare:      Maria Fälth

  KS Teknik- och fastighetsutskott
  Ersättare:       Maria Fälth

  KS Klimat- och miljöutskott        
  Ersättare:       Maria Fälth

  Utbildningsnämnden  
  Ordinarie:      Anna Orevi
  Ersättare:       Ismo Salmi

  Socialnämnden    
  Ordinarie:      Linda Broberg
  Ersättare:       Ulla Jansson

  Kultur- och fritidsnämnden            
  Ordinarie      Velimir Lovrinovic
  Ersättare:     Antonio Lindström

  Omsorgsnämnden
  2:e vice ordförande:  Maria Fälth
  Ersättare:   Aleksandra Grbic

  Familjerättsnämnden        
  Ordinarie:      vakant

  Bygg- och miljönämnden   
  Ordinarie:      Lars Tunkrans
  Ersättare:       Karl-Åke Isaksson

  Valnämnden 
  Ordinare:      Göran Zetterlund
  Ersättare:      Sören Amiltoft

  Namnberedningen   
  Ordinarie:      Mikael Wallin

  Rådet för Medborgardialog  
  Ordinarie:       Maria Fälth

  Kommunala Funktionsrättsrådet    
  Ordinarie:       Ulla Jansson

  Pensionärsrådet     
  Ersättare:     Maria Fälth

  Styrelsen för Väsbyhem AB
  Ordinarie:       Dag Roslund

  Ungdomsrådet
  Ersättare: Hannes Eliasstam

  Kommunrevisionen
  Ledamot: Dag Roslund

  God man i skog och jordbruksfrågor
  Sören Amiltoft

  Borglig vigselförrättare
  Dag Roslund
  Ismo Salmi
  Aleksandra Grbic