• Hela Sverige ska fungera

  Det ska vara möjligt att leva både i och utanför de stora städerna. Oavsett var vi bor så måste vi kunna få vård när vi är sjuka, tanka bilen, betala elen och få hjälp av polisen. Vi kallar det hjärtlandet. De stora delar av landet som ofta glöms bort vid politiska beslut. Hjärtlandet är inte en semesterplats. Det är en levande, företagsam del av Sverige. Målet för vår politik är det gemensamma bästa. Det innebär att hela landet ska fungera.

  För att förbättra hjärtlandet vill vi:
  Sänka skatten och minska iblandningen av biodrivmedel så att bränslepriserna sjunker rejält.
  Sverige behöver sina jordbruk och sina gröna näringar för att öka självförsörj- ningsgraden.
  Polisen måste få möjlighet att stoppa stöldligorna. Skärp straffen för inbrott till minst ett års fängelse.
  Vi vill se fler poliser på landsbygden för att motverka långa utryckningstider.
  Fixa svenska vägar, inte minst för att kunna undvika hastighetssänkningar.
  Öka tillgängligheten till vård på landsbygden genom exempelvis ambulerande vårdcentraler.