• Elisabeth Kihlström, Regionråd

  Värmlänningarna har rätt till en vård i världsklass. Många kroniskt sjuka, liksom äldre och personer med många sjukdomar, tvingas idag åka ut och in på sjukhus. Det är inte bara krångligt, det är dessutom ohälsosamt och ovärdigt.

  Av den anledningen vill vi att fler ska kunna få mer vård hemma, även läkarvård

  Andra upplever att man tvingas stå i långa telefonköer för att sedan få beskedet att telefontiden är slut. Detta är oacceptabelt! Därför vill vi införa en kontaktgaranti.

 • Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot

  Allt för ofta finns ett Stockholmsperspektiv på den politik som förs. Men det är ett perspektiv som inte funkar om man ska ha en politik för hela landet.

  Exempelvis måste den polisiära närvaron öka i länet. Polisen ska finnas tillhands såväl i centrala Karlstad en fredagskväll som när någon tömt en skogsmaskin i Sysslebäck på diesel. Detta borde vara en självklarhet, men så är det inte idag. Vi vill också öppna tingsrätten i Arvika på nytt och en hovrätt i Karlstad för att minska tiden...

 • Sara Kihlström, Toppnamnet på Regionlistan

  Politik behöver inte vara så svårt. I grunden handlar det om att ta bra hand om våra värmlänningar när de blir sjuka och mår dåligt och se till att vardagen funkar. Vi vill att alla känner att man får tag i vården när vi behöver den. EN vård som ser till hela människan och som stöttar i alla skeden av livet. Därför vill vi ha en nationell vårdförmedling som inte gör skillnad på vart i landet du bor.

  Vi vill att Värmlänningarna erbjuds rätt vårdnivå i rätt tid!

  Vi behöver fortsät...

 • Trygga barn och familjer

  Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta.

  Idag ser vi emellertid hur många politiker har en tendens att vilja styra och i alltför stor utsträcknin...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...