Kommunfullmäktige 2022-11-22

Från Växjö kommunfullmäktige
22 november 2022
första budgetfullmäktige i opposition i Växjö kommun. S har lovat mycket i opposition men håller nu blekt väl vid makten.

Jon Malmqvist

 

(S)äger en sak i opposition och gör något annat i majoritet. Man sviker ett vallöfte och utökar vinstuttagen från Vidingehem med 31 miljoner.
– Jon Malmqvist


Alla ombud och medlemmar hälsas välkomna till Kristdemokraterna Kronobergs Höststämma med Nike Örbrink, som talare.
Tid: Lördag den 19 November kl 10.00
Plats: Hotell Terazza, Ljungby
Väl mött!
Anmälan görs senast måndag 14/11 till
ricardo.chavez@kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna Växjö valmanifest

Kristdemokraterna i Växjö kommer aldrig att vara partiet som utlovar de största resursförstärkningarna eller komma med långa listor på intetsägande politiska förslag. Vi tror på värderingarnas kraft. Vi vill stötta föräldrar så att alla våra barn växer upp i en miljö där man vet att flit och goda gärningar lönar sig. Det är på det viset man långsiktigt bygger ett framgångsrikt samhälle som håller ihop. En trygg ålderdom är en självklarhet och varje person som inte får den vård och omsorg den behöver är ett misslyckande som vi behöver rätta till.

För Kristdemokraterna är valfrihet något helt naturligt. Den demokratiska kontrollen ska ligga hos medborgarna och självklart ska man själv få bestämma vilken skola man vill gå på, vilket särskilt boende man vill bo på eller vilken typ av hemtjänst man vill anlita. Vi ser gärna en låg skatt, inte nödvändigtvis för att man ska arbeta mera utan för att det ger dig större möjligheter att leva det liv du själv önskar.

Vi vill stötta ett rikt och självständigt civilsamhälle. Kommunens föreningsliv är en helt omistlig del i de allra flesta kommuninvånares liv och inte minst på landsbygden fungerar det som ett sammanhållande kitt som skapar gemenskap och framtidstro. Vi har genom åren tillsammans med våra alliansvänner gjort stora landsbygdssatsningar bl.a. på bredband och skolor. Vi tror inte att Växjös landsbygd vill ha extra stöd och subventioner utan man vill med rätta bli sedda och få samma förutsättningar att leva ett gott liv som de som bor i Växjö centralort. Ett led i detta är att inte ständigt försvåra för kommunens alla bilister. Vi vill se satsningar på våra vägar och förbättra möjligheterna att parkera inne i Växjö tätort. Vi menar också att de drivmedelspriser vi sett de senaste åren är ohållbara om vi ska kunna ha en levande landsbygd även i framtiden och reduktionsplikten måste därför anpassas nedåt till EU-nivå.

Sex kristdemokratiska förslag för att förbättra Växjö kommun.

  1. Mer sunt förnuft i miljöpolitiken.
  2. Motarbeta den ofrivilliga ensamheten.
  3. Inför äldrekuratorer för att förbättra äldres psykiska hälsa.
  4. Utöka antalet avgiftsfria korttidsparkeringar i centrala Växjö.
  5. Förstärka trygghetsarbetet i våra offentliga miljöer.
  6. Prioritera arbetet med att få en ny simhall på plats

Från månadens Kommunfullmäktige

🔵 ”Ökad flexibilitet och god konstnärlig kvalitet.” Jon Malmqvist, ordförande Kultur och frid.
🔵 ”Hållbara scheman är en viktig prioritering.” Anna Zelvin, vice ordförande Omsorgen.
🔵 ”Resultat väger mer än symbolpolitik.” Ricardo Chavez, vice ordförande Arbete och välfärd.
Vill ni veta mer vad vi menar? Skriv gärna till oss.

Nej till vindkraftstvång!

Nej till regeringens vindkrafttvång!
🔵 Regeringen vill slopa kommunens rätt att säga nej till vindkraft. Och fort ska det gå. De vill tillsätta en snabbutredning för att ta bort det kommunala vetot vid utbyggnaden av vindkraft.
”Man kör över kommunerna genom att ensidigt ta armkrok med vindkraftsbolagen och helt ignorerat medborgarnas intressen”, det säger Camilla Brodin, energipolitisk talesperson i KD.

Barnen tillhör inte staten

❎ Socialdemokraterna har inkommit med ett förslag i riksdagen, där de vill att man ska se över möjligheten att på sikt göra förskolan obligatorisk från två års åldern.
Detta är något vi Kristdemokrater tycker är helt fel väg att gå, då vi anser att detta skulle innebära ett stort intrång i den personliga friheten.
🔵 Kristdemokraterna kommer forsätta att verka för att skapa valmöjligheter för familjer att själv välja vad som passar bäst för deras livspussel.

Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober är världsdagen för psykisk hälsa.
Att må bra är en självklarhet för många människor. För andra är det en ständig kamp att kunna må bra. Ohälsa kan drabba vem som helst.
En god psykisk hälsa är ett viktigt mål. Men det kan inte enbart lösas av den enskilde eller av hälso- och sjukvården. Hela samhället måste samverka för att det ska bli en uthållig förändring. Vi behöver vara många som gör vår del för att bidra till kraftsamlingen, och vi måste vara uthålliga.

Nationell vårdförmedling

Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid.
🔵 För att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Vi presenterar en strukturell reform – ett införande av en nationell vårdförmedling.
🔵 Det innebär förenklat att har man väntat olagligt länge på den vård man har rätt till så kan man få den varsomhelst i hela landet, och man är inte längre begränsad till det landsting/region man bor i. Patienter ges alltså rätt att söka vård där ledig kapacitet finns. Den nationella vårdförmedlingen hjälper patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar att hitta ledig vårdplats och se till att patienten får vård. Dessutom kortas vårdgarantin från 90 till 30 dagar.

Tryggare förlossningsvård och eftervård – En jämställdhetsfråga

🔵 Varje år föds över 100 000 barn i Sverige. Svensk mödra- och förlossningsvård är på många sätt fantastiskt. Men det finns också mycket att göra. Bristen på barnmorskor är stor i 18 av landets 21 regioner. Och det är även oacceptabelt stora skillnader i vård och vårdresultat beroende på var man bor. Det märks bland annat i antalet förlossningsskador.
🔵 Alltför många kvinnor lever med skador och svåra smärtor efter sin förlossning. De får höra att det är normalt. Att det inte finns något man att göra. Att det är kosmetiskt. Att det hör till att man blir ”lite tilltufsad” när man föder barn. Komplikationer som drabbar många mammor efter en förlossning uppmärksammas därför inte trots att det är relativt vanliga. Det leder till att kvinnor med fysiska och psykiska men inte får vård, och inte heller vet vart de ska vända sig för att få hjälp.
Arbetet med att minska antalet förlossningsskador och förbättra eftervården måste intensifieras.
Varje kvinna ska kunna känna trygghet under sin graviditet samt inför, under och efter förlossningen. KD gör därför stora budgetsatsningar på 4 miljarder över tre år i vår alternativa budget för att stärka förlossnings- och eftervården:
☑️Kompetensutveckling för personal om förebyggande av förlossningsskador
☑️Eftervård med hembesök
☑️En mamma-rehab-check
☑️Fast barnmorska – ett barnmorsketeam genom hela vårdkedjan
☑️Ökad bemanning inom förlossningsvården och neonatalvården
☑️Fler barnmorskor genom betald vidareutbildning för sjuksköterskor
☑️Barnmorskeledda enheter i anslutning till akutsjukhusen
☑️Nationella riktlinjer för att förebygga förlossningsskador
☑️Patientnära hotell där det är långa avstånd till förlossningsklinik
☑️Samtalsstöd med psykolog för familjer som fått dödfödda barn
☑️Nationella mål för förlossningsvården och kompetenscentrum
☑️Fler utbildningsplatser för barnmorskor