Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

. @IsaLann1 hävdar människors enskilda ansvar. Välfärden står inför enorma utmaningar. Att då prioritera gratis broddar är helt fel. #kfgbg

”Det krävs att staten tar sitt ansvar även för Göteborgs konstmuseum.”
- @IsaLann1 under #kfgbg #gbgpol

”Att barn och unga får möjligheten att forma sina egna liv i vår stad är av största vikt.”
- Kristina Norén Lallo angående de barn och unga som förs bort från Göteborg av hederrelaterade anledningar #kfgbg #gbgpol

Debatterade hur staden ska bekämpa sexuella trakasserier, något som drabbar kvinnor hårdast. Se mitt anförande, ärende 5, talare 3. #kfgbg
http://webbtv.goteborg.se/kommunfullmaktige/?20191121

Load More...

KD Göteborg avslutade precis årets sista
gruppmöte 🙏

Vi vill tacka för ett bra- och händelserikt politiskt år och önskar alla göteborgare en riktigt god jul!
💙🎅💥

År 2020 så fortsätter vi att stå i medborgarnas tjänst i stadens nämnder och bolagsstyrelser. Vi ses då!
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna Göteborg

👇 👇 ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna Göteborg

Passa på! Erbjudandet gäller till den 1 december 2019.BLACK FRIDAY! 50% PÅ MEDLEMSAVGIFTEN I KD!

Vårdköerna skenar och polisbristen är alarmerande, kommuner och regioner går på knäna då januaripartierna inte satsade på välfärden. Men allt är inte svart. Under Black Friday kan du bli medlem i KD till halva priset och sedan hjälps vi åt att återskapa ett Sverige att lita på.

Använd rabattkoden: BF2019 (Gäller tom 1 december 2019)

KD.nu/blimedlem

Medlemsavgiften gäller för hela 2020, dessutom bjuder vi på medlemskapet i december 2019. Ordinarie pris är 150 kr/år.

Under 2019 har fler valt att bli medlem i KD än någonsin tidigare. Drygt 5000 personer gick med i KD och stödjer därmed aktivt Sveriges tydligaste och populäraste partiledare Ebba Busch Thor. Passa på du också. Det behövs fler som dig i politiken.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Lyssna på Magnus Berntsson som föreläser om vår Ideologi ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Kristdemokraterna Göteborg

Ett av dessa möten var när Sara och Sam från Änglagårdsskolan tillsammans med representanter från BRIS besökte Elisabet Lann Kristdemokraterna i onsdags.

Sara och Sam ställde flera frågor, bland annat om hur Göteborg arbetar för barns rättigheter inom idrotten.

Tack BRIS för allt ert viktiga arbete i att göra barns röster hörda!

⬇️ ⬇️ ⬇️
... See MoreSee Less

View on Facebook

ALLIANSEN SÄKRAR GÖTEBORGS VÄLFÄRD FÖR FRAMTIDEN

Lyssna till anförandet om stadens ekonomi av Elisabet Lann Kristdemokraterna.

Ska staden kunna säkra välfärden för framtida Göteborgare så krävs det en budget som vänder kostnadsutvecklingen. Detta bekräftas av både SKL och Finansdepartementet. Alliansen i Göteborgs budget vänder kostnadsutvecklingen samtidigt som vi satsar på välfärdens kärna: vård, skola och omsorg
🏥📚👵

Därför är vi väldigt glada över att vår budget, efter 14 timmars debatt, röstades igenom av Göteborgs kommunfullmäktige.
Tillsammans tar vi tag i stadens ekonomi och säkrar välfärden för framtida generationer. 💙👏

HELA ANFRÖANDET TEXTAT
⬇️ ⬇️ ⬇️

”Den svenska välfärden har utgjort en stolt förebild i världen.

Kraftfulla reformer som riktats till breda grupper har präglat en välfärd som skapat ett robust grundskydd och en trygghet för alla.

Landets första läroplan ersatte Martin Luthers Lilla Katekes för exakt hundra år sedan. För sjuttio år sedan tillsattes den SOS-utredning som så småningom skulle leda fram till ett gemensamt nödnummer. Världens första. Vi var också först i världen med allmän pension. För 67 år sedan utfärdade Socialstyrelsen de första direktiven för hemtjänst för gamla. Och för 45 år sedan gavs föräldrar rätt till sex månaders betald föräldraledighet.

Den svenska välfärden har i allra högsta grad bidragit till att göra vårt land till ett av världens bästa att få födas, växa upp och åldras i. Jag vill att mina barn och att deras barn ska få åtnjuta samma grundskydd.

Och jag vill inte att vår stad ska slitas isär av ökade klyftor där de som har råd får köpa utbildning och omsorg medan de som saknar resurser fastnar i utanförskap. Men det kräver att vi här inne slår vakt om och förvaltar den välfärd som generationerna före oss har byggt upp.

Nu viker konjunkturen. Skatteintäkterna kommer inte att kunna täcka kostnaden för en bibehållen välfärd på dagens nivå. Inte ens om vi höjer skatten.

Finansdepartementet uppskattade i juni i år att det kommer att fattas 90 miljarder till välfärden till 2026. Kommunerna och regionerna saknar 43 miljarder redan 2023 enligt SKL. Även om skatten höjs så kommer det att saknas miljardbelopp. Vi måste arbeta med besparingar och effektiviseringar.
Alliansen lägger fram en budget som tar ansvar för välfärden – både idag och i framtiden. Vi klarar av att göra de nödvändiga prioriteringar som krävs för att också morgondagens barn och äldre ska ha tillgång till en bra skola och värdig omsorg, utan att för den skull äventyra kvaliteten i den välfärd som dagens Göteborgare behöver.

Vi måste sluta med den överbudspolitik som innebär att varje utmaning ska mötas med en pengapåse. Vi måste försöka möta utmaningarna och lösa problemen istället för att kasta pengar efter dem.

Allt förbättringsarbete kostar inte pengar. Det finns faktiskt inte ens någon positiv korrelation mellan kostnad per brukare av hemtjänst och nöjdheten med hemtjänsten från 2012 och fram till idag.

Hade jag fått yrka så hade jag yrkat bifall till Alliansens reviderade budgetförslag.”
... See MoreSee Less

View on Facebook

VÅRDEN FÅR INTE ÖVERGE LANDSBYGDEN!

En grundförutsättning för att leva på landsbyden är tryggheten och vetskapen om att när man drabbas av sjukdom eller vid förlossning så kommer det att finnas tillgång till god vård inom ett rimligt avstånd. Så är det dessvärre inte alltid idag. Så kan vi inte ha det i ett stort land som Sverige.

En välfungerande primärvård utgör basen för ett hälso- och sjukvårdsystem. Primärvård kallas den vård som ges inom exempelvis vårdcentraler, husläkarmottagningar och hemsjukvård. Primärvården erbjuder den vård som flest har behov av. Sverige har en underdimensionerad primärvård.

Därför vill KD att öppettider, webbtjänster och geografisk tillgänglighet prioriteras särskilt. Vi vill förbättra anställningsvillkoren för sjukvårdspersonal i gles- och landsbygd med statligt stöd. Och vi vill att det ska finnas möjlighet till vistelse på hotell i nära anslutning till förlossningskliniker för de som bor i glesbygden.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: