• Så bygger vi en trygg och trivsam stad

    Öka bostadsbyggandet – hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Öka rörligheten på bostadsmarknaden och sänk trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden. Se över kreditrestriktionerna och flyttskatterna, stimulera ungas bosparande och inför hyrköp som boendeform. Skapa fler ägarlägenheter och utveckla modellen för “hyrköp”, så att fler successivt kan köpa sig in i ägt boende. I utsatta områden dominerar hyresrätten som boendeform. För att öka välståndet, trivseln och integrationen behövs fle...
  • Så gör vi Göteborg till en åldersvänlig stad

    Äldreomsorgen ska präglas av värdighet och självbestämmande med den enskildes behov och önskemål i centrum. Slå vakt om valfriheten så att var och en själv får välja boende och utförare av hemtjänst utifrån egna önskemål och förutsättningar. Ta tillvara på årsrikedomen och öka seniorers delaktighet genom att stärka stödet till föreningar som utvecklar verksamhet och aktiviteter som syftar till att bryta ensamhet bland äldre. Skapa bättre personalkontinuitet i hemtjänsten genom att arbeta med mi...
  • Så bygger vi en stark samhällsgemenskap

    Vi bygger samhället starkast när vi bygger det tillsammans. Det offentliga kan aldrig lösa alla frågor och problem, därför behöver vi främja delaktighet och medmänsklighet genom ett starkt civilsamhälle och tidigt stöd till familjer som behöver det. Minska avståndet mellan göteborgarna och det som brukar kallas för etablissemanget. Politik handlar om pålitlighet om att lyssna och att skapa förutsättningar för individer, organisationer och företag att kunna bestämma över sin egen tillvaro. ...