• Ungdomsgård i Alsike

    Alsike har de senaste tio åren växt kraftigt. Många av de inflyttade har varit barnfamiljer. Nu ser vi en växande kull Alsikeungdomar som ett resultat av detta.

    Alla som passerar Alsike en kväll kan se att ungdomarna där saknar en naturlig plats att vara på. En enkel rundvandring visar att det i dag inte finns en gemensam lokal där unga kan träffas för att fika, umgås och få utlopp för sina intressen – en plats där de kan spela biljard, data- eller tevespel, lyssna på musik och använda...