Ungdomsgård i Alsike

Alsike har de senaste tio åren växt kraftigt. Många av de inflyttade har varit barnfamiljer. Nu ser vi en växande kull Alsikeungdomar som ett resultat av detta.

Alla som passerar Alsike en kväll kan se att ungdomarna där saknar en naturlig plats att vara på. En enkel rundvandring visar att det i dag inte finns en gemensam lokal där unga kan träffas för att fika, umgås och få utlopp för sina intressen – en plats där de kan spela biljard, data- eller tevespel, lyssna på musik och använda sin kreativitet tillsammans på olika sätt.

En sådan plats skulle ge de unga en möjlighet till att inspireras av varandra, växa som individer och få den närhet till jämnåriga i närområdet som de behöver.

För något år sedan togs ett initiativ till ett möte där ungdomar, föreningar, organisationer och föräldrar diskuterade på vilket sätt man tillsammans kan skapa en meningsfull fritid för ungdomar. Ett av de problem som identifierades var avsaknaden av en lokal.

Vi kristdemokrater tycker att det är angeläget att skyndsamt åtgärda denna brist för Alsikes ungdomar. Vi arbetar därför för att starta en ungdomsgård/fritidsgård i Alsike. Vi tycker också att det vore bra om en sådan lokal skulle kunna ordnas i samverkan med någon eller några av de föreningar som aviserat att de tänker bygga klubbhus i Alsike. En gemensam lösning skulle kunna bli till fördel för både föreningar, kommunen och Alsikes ungdomar. Alsike och Knivsta växer och det är dags att agera nu för våra barns och ungdomars framtid.

Med Kristdemokraternas politik skapar vi en bättre kommun där barn och ungdomars behov tillgodoses och potential tillvaratas.

Björn-Owe Björk (KD)
Per Lindström (KD)
Caroline Densjö (KD)