• Utökade parkeringar i Knivsta och Alsike inklusive boende-, pendlar- och långtidsparkering

  Pressmeddelande från Knivsta.Nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

  Utökade parkeringar i Knivsta och Alsike inklusive boende-, pendlar- och långtidsparkering

  Publicerad 2023-06-02

  På samhällsutvecklingsnämndens sammanträde i juni väntas beslut om att förbättra parkeringssituationen i Knivsta och Alsike. I den översynen som ska genomföras ingår bland annat utökade pendlarparkeringar och möjligheten till boendeparkering och långtidsparkering.

  – De senaste åren har man byggt för många bostäder med för låga parkeringstal, och de bristerna märks tydligt i stadsbilden idag. Nu tar vi ett samlat grepp för att förbättra situationen för Knivstaborna och se till att det finns tillräckligt med parkeringar både för pendling, boende och långtidsbehov, säger Matilda Hübinette (KNU).

  I beslutet föreslås följande utredas:

  • Utföra en översyn av parkeringsbehovet i Knivsta och Alsike tätorter.
  • Utöka området och antalet parkeringsplatser på pendlarparkeringar som förvaltas av Knivsta kommun.
  • Införa tillstånd för boendeparkering och nyttoparkering.

  Parallellt pågår arbetet med att:

  •  Tillskapa fler parkeringar vid Dammparken i Alsike
  • Tillgängligaggöra fler parkeringar vid området runt Brännkärrskolan, samt
  • Se över datumparkeringen i Alsike
  • Tillskapa fler parkeringsplatser på grusplanen invid Gredelbyleden bredvid Tegelbruket.

  – Det gäller att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar som fungerar och som inte skjuter P-avgifterna i taket. Den nivå som gäller idag räcker inte utan vi måste öka P-normen i både Knivsta och Alsike, kommenterar Mimmi Westerlund (KD).

  – Samtliga av Knivsta kommuns befintliga pendlarparkeringar är för högt belastade och det skapar frustration. Vi hoppas på att snabbt kunna utreda hur vi på det här sättet kan öka antalet platser i anslutning till de befintliga områdena, säger Monika Lövgren (SD).

  Beslutet bygger på en överens­­kommelse Knivsta.Nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

  Ta del av powerpointen från pressträffen den 2 juni här