• Bryt ensamheten bland äldre

    När ensamheten inte är självvald, och pågår under lång tid, påverkar det inte bara det psykiska måendet utan även det fysiska. Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt, och ensamhet kan ibland vara omgärdat med skam.
    I Sverige uppger 40 procent av kvinnorna och nästan 30 procent av männen över 85 år att de besväras av ensamhet och isolering. Efter att många äldre också självisolerat sig under pandemin kan det vara extra svårt att hitta tillbaka till gemenskaper.
    Regeringen har därför beslutat om en satsning på 145 miljoner kronor som ska användas i kommunerna till uppsökande hälsosamtal bland äldre, för att exempelvis kunna identifiera ensamhetsproblematik.
    Ur samtalen kan behov identifieras och matchas mot exempelvis aktiviteter som det civila samhället, eller kommunen, bedriver. Det kan vara sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter. Det är alltså inte samtalen i sig som ska vara åtgärden mot ensamhet, utan de aktiviteter och gemenskaper som dessa mynnar ut i.
    Samtidigt ökar vi också möjligheterna med ökade resurser till sociala aktiviteter för dem som har äldreomsorg – för mer välbefinnande och livskvalitet! Vår förhoppning med denna satsning är att fler äldre hittar till gemenskaper och aktiviteter som ger mening. Små steg på vägen mot ett varmare samhälle med mer gemenskap.