• Ny inriktning på samhällsutvecklingen i Knivsta – från förort till småstad

  Knivsta.Nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har idag presenterat den nya inriktningen på samhällsutvecklingen i Knivsta. Bakgrunden är missnöjet med de senaste årens bostadspolitik, och därför går man nu fram med ett nytt koncept och planering för kommunens utveckling. – Målet är en trivsam och trygg småstad där grönska och rekreationsområden värderas högt. Så som det blivit de senaste åren har inte blivit bra, och därför vill vi gå från förortsliknande byggen till en mer mänskli...
 • Skolan får efterfrågade pengar och AR ska utvecklas

  På kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 augusti behandlades styrets förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2027. Kommunstyrelsen biföll förslaget och det skickas nu vidare till kommunfullmäktige för behandling i september. Flera olika satsningar presenteras i den nya budgeten.

  Tre största satsningarna:

  Knivstas östra entré och Ar ska utvecklas till ett modernt handelsstråk. Skolan får en höjd ram och riktade anslag läggs på bland annat personaltäthet och barngruppern...
 • Utökade parkeringar i Knivsta och Alsike inklusive boende-, pendlar- och långtidsparkering

  Pressmeddelande från Knivsta.Nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

  Utökade parkeringar i Knivsta och Alsike inklusive boende-, pendlar- och långtidsparkering

  Publicerad 2023-06-02

  På samhällsutvecklingsnämndens sammanträde i juni väntas beslut om att förbättra parkeringssituationen i Knivsta och Alsike. I den översynen som ska genomföras ingår bland annat utökade pendlarparkeringar och möjligheten till boendeparkering och långtidsparkering.

  – De senaste åren har man bygg...

 • Nytt biljettsystem för enkelbiljetter i kollektivtrafiken

  Nu går regionen fram med ett förslag om att ta bort zonindelningen för UL-resor. Det som föreslås är att det bara ska finnas en zon (enhetstaxa) där enkelresor ska kosta 36 kr, och att dagens fem zoner tas bort.

  En enkelresa över zongräns kostar idag 66 kronor. För Knivstas del betyder det att det blir väsentligt billigare att ta både buss och tåg till Uppsala jämfört med dagens modell, där man får betala för två zoner. Resor inom kommunen blir åtta kronor dyrare än idag.

  Läs mer

 • Bryt ensamheten bland äldre

  När ensamheten inte är självvald, och pågår under lång tid, påverkar det inte bara det psykiska måendet utan även det fysiska. Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt, och ensamhet kan ibland vara omgärdat med skam. I Sverige uppger 40 procent av kvinnorna och nästan 30 procent av männen över 85 år att de besväras av ensamhet och isolering. Efter att många äldre också självisolerat sig under pandemin kan det vara extra svårt att hitta tillbaka till gemenskaper. Regeringen har därför b...
 • Mål och budget 2023: Trivsamt och tryggt Knivsta

  På kommunstyrelsens extra sammanträde den 7 november behandlades tillträdande KNU/KD-styrets förslag till Mål och budget 2023. Budgeten fokuserar på trivsamhet, stärkt skola och ökad trygghet.

  Budgetplaneringsperioden sträcker sig normalt 15 månader. Ett valår betyder det att stora delar redan är inarbetade inför mandatskiftet, och det tillträdande styret har gjort justeringar med visst förvaltningsstöd sedan oktober. Mål och budget beslutas i kommunfullmäktige den 24 november och börj...