• Nytt biljettsystem för enkelbiljetter i kollektivtrafiken

  Nu går regionen fram med ett förslag om att ta bort zonindelningen för UL-resor. Det som föreslås är att det bara ska finnas en zon (enhetstaxa) där enkelresor ska kosta 36 kr, och att dagens fem zoner tas bort.

  En enkelresa över zongräns kostar idag 66 kronor. För Knivstas del betyder det att det blir väsentligt billigare att ta både buss och tåg till Uppsala jämfört med dagens modell, där man får betala för två zoner. Resor inom kommunen blir åtta kronor dyrare än idag.

  Läs mer

 • Bryt ensamheten bland äldre

  När ensamheten inte är självvald, och pågår under lång tid, påverkar det inte bara det psykiska måendet utan även det fysiska. Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt, och ensamhet kan ibland vara omgärdat med skam. I Sverige uppger 40 procent av kvinnorna och nästan 30 procent av männen över 85 år att de besväras av ensamhet och isolering. Efter att många äldre också självisolerat sig under pandemin kan det vara extra svårt att hitta tillbaka till gemenskaper. Regeringen har därför b...
 • Mål och budget 2023: Trivsamt och tryggt Knivsta

  På kommunstyrelsens extra sammanträde den 7 november behandlades tillträdande KNU/KD-styrets förslag till Mål och budget 2023. Budgeten fokuserar på trivsamhet, stärkt skola och ökad trygghet.

  Budgetplaneringsperioden sträcker sig normalt 15 månader. Ett valår betyder det att stora delar redan är inarbetade inför mandatskiftet, och det tillträdande styret har gjort justeringar med visst förvaltningsstöd sedan oktober. Mål och budget beslutas i kommunfullmäktige den 24 november och börj...

 • Knivsta.Nu och KD bildar nytt styre – lyssnar på medborgarna och sänker byggtakten

  Knivsta.Nu och Kristdemokraterna har enats om att samverka i minoritet i Knivsta kommun under de kommande fyra åren. Fokus blir att sänka byggtakten och skapa ett tryggt och trivsamt Knivsta.

  – Vi fick ett tydligt mandat av väljarna att förändra. Det gäller främst stadsbyggnaden. Vårt mål är att kommande stadsbyggnad ska vara småskalig, trygg och trivsam. Framför allt behöver vi sänka exploateringstakten och se över inriktningen på det som byggs kopplat till fyrspårsavtalet, säger Matilda Hüb...

 • Plan för minskade barngrupper i förskolan

  Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek är mellan sex till tolv barn för de yngsta upp till tre år, och mellan nio och femton barn per grupp för de äldsta. I Knivstas kommunala förskolor överstigs dessa riktlinjer med upp till sex barn för mycket per grupp bland de äldre barnen. Nu lägger KD i Knivsta fram en plan för att en gång för alla få bukt med storleken på grupperna i sin nya budget.

  Mellan tre och sex barn för mycket i kommunala förskolors barngrupper Skolverkets riktlinjer är...

 • Skuggbudget 2023

  Redan en månad efter valet ska en ny majoritet ha förhandlat färdigt en budget för 2023 för Knivsta kommun, som ska behandlas i kommunstyrelsen den 14 oktober. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 23 november. Nu presenterar Kristdemokraterna i Knivsta förslag till ekonomiska ramar för 2023.

  Knivsta kommuns ekonomi är inte långsiktigt hållbar, med prognostiserade resultat som understiger Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommendationer för tillväxtkommuner om 2-5 procent årligen...