• Mål och budget 2023: Trivsamt och tryggt Knivsta

  På kommunstyrelsens extra sammanträde den 7 november behandlades tillträdande KNU/KD-styrets förslag till Mål och budget 2023. Budgeten fokuserar på trivsamhet, stärkt skola och ökad trygghet.

  Budgetplaneringsperioden sträcker sig normalt 15 månader. Ett valår betyder det att stora delar redan är inarbetade inför mandatskiftet, och det tillträdande styret har gjort justeringar med visst förvaltningsstöd sedan oktober. Mål och budget beslutas i kommunfullmäktige den 24 november och börj...

 • Knivsta.Nu och KD bildar nytt styre – lyssnar på medborgarna och sänker byggtakten

  Knivsta.Nu och Kristdemokraterna har enats om att samverka i minoritet i Knivsta kommun under de kommande fyra åren. Fokus blir att sänka byggtakten och skapa ett tryggt och trivsamt Knivsta.

  – Vi fick ett tydligt mandat av väljarna att förändra. Det gäller främst stadsbyggnaden. Vårt mål är att kommande stadsbyggnad ska vara småskalig, trygg och trivsam. Framför allt behöver vi sänka exploateringstakten och se över inriktningen på det som byggs kopplat till fyrspårsavtalet, säger Matilda Hüb...

 • Plan för minskade barngrupper i förskolan

  Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek är mellan sex till tolv barn för de yngsta upp till tre år, och mellan nio och femton barn per grupp för de äldsta. I Knivstas kommunala förskolor överstigs dessa riktlinjer med upp till sex barn för mycket per grupp bland de äldre barnen. Nu lägger KD i Knivsta fram en plan för att en gång för alla få bukt med storleken på grupperna i sin nya budget.

  Mellan tre och sex barn för mycket i kommunala förskolors barngrupper Skolverkets riktlinjer är...

 • Skuggbudget 2023

  Redan en månad efter valet ska en ny majoritet ha förhandlat färdigt en budget för 2023 för Knivsta kommun, som ska behandlas i kommunstyrelsen den 14 oktober. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 23 november. Nu presenterar Kristdemokraterna i Knivsta förslag till ekonomiska ramar för 2023.

  Knivsta kommuns ekonomi är inte långsiktigt hållbar, med prognostiserade resultat som understiger Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommendationer för tillväxtkommuner om 2-5 procent årligen...

 • Kristdemokraternas stadsutvecklingsstrategi

  Detta dokument är en alternativ stadsutvecklingsstrategi för Knivsta kommun, och har i jämförande syfte en liknande disposition som det förslag som arbetas fram av M, S, MP, V och C under 2021/2022 och fokuserar på utbyggnad av Knivsta och Alsike.

  Kristdemokraternas vision innebär en lägre utbyggnadstakt, stopp för förtätning av befintliga områden samt att kommunen inte ska behöva sälja mark för att få ekonomin att gå ihop. Vi menar att mjuka värden som trivsamhet och vacker arkitektur är ...

 • Kommunen behöver bli attraktiv för företag

  Pontus Lamberg, nummer åtta på kommunlistan i Knivsta.
  Pontus Lamberg, 30 vill se en kraftig omsvängning av politiken i Knivsta. Det behövs en smartare samhällsplanering än det varit de senaste fyra åren och fokuset på trivsamhet och trygghet måste öka. Slöseriet av folks skattepengar behöver också få ett slut.

  Under flera år ledde Pontus KD:s partiavdelning i Knivsta. Efter att han fick en tjänst som VD på ett flygbolag blev uppdraget ohållbart. Idag jobbar han som chief operating officer i ett snabbväxande start-up inom FoodTech, som arbetar me...