60 procent av besluten på en dagordning vid ett vanligt sammanträde i Knivsta kommun och andra kommuner runt om i Sverige är direkt påverkade av beslut tagna i EU. Därför gör det stor skillnad för den lokala diskussionen om du den 25 maj röstar för ett parti som vill att mer makt ska flyttas till Bryssel eller ett parti som vill se till att rätt beslut hamnar på rätt nivå.

Tre kristdemokrater lade grunden för EU efter andra världskriget. Vi är vänner av EU men anser att det är hög tid att säga nej till ett Europas förenta stater och ja till att reformera EU så att rätt agenda hamnar i Bryssel. Ett EU som gör för mycket riskerar nämligen att klara för lite inom de områdena där EU verkligen behövs.

När europaparlamentet nu har lagt både tid och resurser på att diskutera den svenska vargjakten, snuset, föräldraledighet och hälso- och sjukvårdsfrågor då har EU hamnat fel. Dessa är frågor som vi i Sverige ska ha rådighet över själva. Mer makt behöver flyttas tillbaka till medlemsländerna och vad gäller barnomsorgen ända ned till dagordningen vid Knivstabornas köksbord.

EU ska istället lägga mer av sin tid och sina resurser på att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten så som människohandel. EU ska också se till att redan fattade beslut faktiskt efterlevs. Rumänien ska inte tillåtas att strunta i de ekonomiskt mest utsatta medborgarna i landet och att inte ta krafttag mot diskrimineringen av romer. Det får aldrig vara ok att undlåta sig från att som land ta sitt medmänskliga ansvar och istället lämpa över det på andra EU-länder som Sverige.

Vi kristdemokrater vill också reformera EUs budget. 40 procent av 133 miljarder euro går idag till region- och strukturstöd. En gigantisk post som bland annat innehållit stöd till fotbollsmål i Östuna här i Knivsta. Vi kristdemokrater anser att Knivsta är mer behjälpt om EU istället för att fundera över fotbollsmål ser till att införa tjänstedirektivet som skulle kunna innebära 600 000 nya jobb. Bättre förutsättningar för Knivstas och EUs företagare bör vara huvudfokus. Det andra ska vi ta hand om i kommunen.

Vi går till val på att sätta rätt agenda i Bryssel där rätt beslut hamnar på rätt nivå igen. De beslut som vi kan ansvara för här i Knivsta ska vi ta ansvar för. Beslut som rör klimatet, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och att underlätta för företagen vill vi att EU lägger mer tid och kraft på.