KD ingår i nya styret av Knivsta

Kristdemokraterna har tackat ja till att ingå i Alliansen för Knivsta som utgör den största minoriteten i kommunen. Valet att samarbeta med allianspartierna grundas på att vi här får stöd för flera av våra viktigaste frågor.

Efter flera veckors förhandlingar med olika partier deltar nu KD i Knivsta i det nya samarbetet med Moderaterna, Centern och Folkpartiet som tillsammans har bildat Alliansen för Knivsta. Totalt har partierna 15 av kommunens 31 mandat.

– Alliansen har valt att satsa på att minska barngrupperna i förskolorna, vilket är en mycket viktig fråga för oss. Vi ska även arbeta för en ekonomi i balans och utveckla Knivsta i en hållbar takt, något som är nödvändigt i en kommun med en hög inflyttningsgrad, säger gruppledare Björn-Owe Björk.

Andra frågor som KD får stöd för är att inom kort ordna en ungdomsgård i Alsike och att de kostsamma planerna på ett nytt Centrum för idrott och kultur slopas. Istället planeras en ny sporthall samt en isyta med en möjlig framtida påbyggnad av tak.

– Vi har flera andra hjärtefrågor som vi kommer att arbeta hårt för under denna mandatperiod, som att satsa på billiga bostäder för unga och att undvika dyra kommunaliseringar av VA och vägar för Knivstas villaägare, säger Björn-Owe Björk och tillägger:

– Vi är givetvis glada för att ingå i samarbetet och ser fram mot de kommande fyra åren.