• Lär känna din natur

  Publicerad i Knivstabygden den 22 april Många Knivstabor är relativt nyinflyttade. Vi i KD vill lyfta fram flera pärlor i kommunen för den som vill få tips om bra utflyktsmål. Många av dem ligger nära en parkeringsplats vilket passar även familjer med små barn. Ett exempel är fågeltornet vid Trunsta träsk, där det finns vårblommor och insekter att upptäcka längs stigen.

  Rebecca Ijäs och Gunnar Gidlund tipsar om besöksmål.

  Unde...

 • Helhetssyn saknas på skolan

  Publicerad i UNT 17 april I dag besöker utbildningsminister Gustav Fridolin Uppsala. Det ger honom en chans att i en anrik universitetsstad förklara sitt senaste agerande.

  Förra året tillsatte Alliansregeringen ett utbildningsvetenskapligt råd bestående av tolv forskare från en rad vetenskapliga discipliner. Syftet var att regeringen skulle samråda

  Annika Eclund och Björn-Owe Björk, är författare.

  med forskare från olika...