Idéseminarium – kickoff för utveckling av lokal politik

Henrik G Ehrenberg från Civitas talar om kristdmokratisk ideologi i Tilassalen, Knivsta kommunhus.

Seminariet med Civitas är inledningen på en fortsatt utveckling av den lokala politiken i Knivsta

Lördagen den 30:e maj var alla politiskt intresserade välkomna till Knivsta kommunhus för att lära sig mer om grunderna i kristdemokratisk ideologi. Under tre timmar presenterades olika centrala begrepp och idéer inom den internationella politiska rörelsen.

De som deltog under seminariet fick ta del av en genomgång av olika värderingar som kännetecknar kristdemokratin. De fick också själva pröva hur dessa kan appliceras på olika påhittade fall som kan uppkomma i kommunpolitiken, genom gruppdiskussioner.

Speciellt lyftes områden som personalism, naturrätt, subsidiaritet, solidaritet och förvaltarskap fram som viktiga pelare för politiken.

– Nu arbetar vi vidare med att fundera på hur vi på bästa sätt kan utveckla vår lokala politik på ett slagkraftigt sätt, med ideologin som grund, säger Per Lindström, ordförande i KD Knivsta som ser fram emot ett fortsatt aktivt politiskt arbete i den livskraftiga lokalavdelningen.

Läs mer om idéinstitutet Civitas


Lägg energin på något bättre

Publicerad i Knivstabygden den 27:e maj
I Uppsala kommun vill nu Miljöpartiet dra med det nya vänsterstyret och hela Uppsala kommun in i ett högriskprojekt genom att bygga ett egna kommunala vindkraftverk. Enligt deras egna kalkyler skulle detta ge ett överskott på 2 miljoner kronor per år:

Men detta förutsätter att produktionskostnaden skulle vara 20-25 öre per kWh, vilket är långt ifrån de 50-60 öre per kWh som Energimyndigheten uppger att det kostar att producera ny vindenergi.

Björn-Owe Björk och Jonas Segerstam är författare.

Björn-Owe Björk och Jonas Segerstam är författare.

Vi kristdemokrater har alltid kämpat för ett gott förvaltande av våra resurser för kommande generationer, det gäller inte minst energiproduktionen där vi i Uppsala Kommun medverkat till ett mycket ambitiöst Klimat och miljöprogram, och i Knivsta kommun till att investera i ett vindkraftverk.

Det har dock visat sig att just vindkraften i Knivsta varit en felsatsning. Eftersom vi nu i Sverige har ett lågt elpris till följd av en hög produktion av huvudsakligen ickefossil el är vindkraften inte lika konkurrenskraftig som för några år sedan, och med tanke på att regeringen meddelat att man nästa år helt tar bort subventionen på vindkraft kommer lönsamheten att bli ännu sämre.

Vindkraftverket i Knivsta har varit i drift sedan 2009 och de senaste tre åren gått med underskott på mellan 400 000 och 1 100 000 kronor. Det är tydligt att det vore förödande om även Uppsala kommun går in i ett liknande högriskprojekt.

Våra respektive kommuner borde istället driva på i klimatarbetet genom att köpa el med ursprungscertifikat från förnybar energi, och genom att följa med i utvecklingen av sol-, vind- och vågkraft. Även avfallsförbränning är exempel på ett bra och billigt sätt att utvinna el ur en process som tidigare enbart varit en kostnad.

Det är inte en kommuns uppgift att gå in i högriskprojekt, inte ens med miljövänliga förtecken. Vi politiker ska givetvis fortsätta ta ett gott ansvar för miljön, men det måste göras med omsorg om skattebetalarnas pengar och ske på effektiva sätt som inte mynnar ut i miljonförluster.

Om vänsterstyret i Uppsala likväl vill ha ett eget vindkraftverk bör de kunna få köpa Knivstas vindkraftverk. På så sätt blir åtminstone Knivstas skattebetalare av med en utgiftspost.

Björn-Owe Björk, gruppledare (KD) Knivsta kommun
Jonas Segersam, kommunalråd (KD) Uppsala kommun


Delta i politiskt seminarium

Vill du veta mer om hur vi kan göra Sverige ännu bättre? Eller kanske öka dina kunskaper om en av Europas största politiska rörelser där klassiska kristna och humanistiska idéer står i centrum?

Välkommen till vårt seminarium lördagen den 30 maj i Tilassalen i Knivsta kommunhus klockan 11-14. Vi har öppet för alla som är intresserade.   
Annons för KD Knivstas idéseminarium med Civitas
Lyssna på tankesmedjan Civitas Henrik G Ehrenberg och hör honom förklara begrepp som personalism, naturrätt, solidaritet, subsidiaritet, social marknadsekonomi och omsorg om det gemensamma bästa. Du får också exempel från aktuell politik.

Program:

    • Presentation av den kristdemokratiska ideologin – lär nytt och bredda dina kunskaper
    • Ta del av praktiska politiska exempel – diskutera i grupp
    • Avslutande frågor och diskussion

Vi bjuder på pastasallad och kaffe!
Anmäl dig till: synnove.adell@kristdemokraterna.se


Trevliga möten på marknaden

Kristdemokraterna i Knivsta tillsammans med Moderaterna, Centern och Folkpartiet.

Kristdemokraterna i Knivsta tillsammans med Moderaterna, Centern och Folkpartiet.

Lördagen den 16:e maj var det dags för den årliga marknaden i Knivsta. Alliansen hade ett gemensamt tält för att möta kommuninvånarna och lyssna på deras åsikter.

Under de sex timmar som tältet var bemannat ägde många trevliga möten rum med såväl unga som äldre som ville ge sin syn på hur Knivsta ska utvecklas eller passa på att ha ett samtal med de politiker som fanns på plats i tältet.

Här fanns också olika broschyrer med information om de politiska mål som allianspartierna har för Knivsta samhälle när det gäller skola, omsorg och stadsbyggnad.

Jag tycker att det var både roligt och lärorikt att träffa alla Knivstabor som var ute och njöt av det vackra vädret och besökte marknadsstånden. Jag fick lyssna på olika synpunkter vilket var intressant och givande, säger Per Lindström, ordförande i KD:s lokalavdelning i Knivsta, som ser fram mot ett fortsatt gott samarbete inom Alliansen för Knivstas bästa.