Lagstiftningen måste ses över

Publicerad i helhet, SvD 22 nov

Lagen ålägger kommunen att tillhandahålla kommunalt VA om det av miljö- eller hälsoskäl ”behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang”. Det är kanske rimligt i helt nya bostadsområden utan annan bebyggelse i närheten men i verkligheten börjar man sällan ett samhälle från scratch.

Lagen skapar stora problem vid utbyggnad av små samhällen. Kommunen har ansvar att tillhandahålla VA för varje glest bebodd by, så fort en enda fastighetsägare vill det. Alla småhusägarna måste då betala anslutningsavgiften som ofta ligger kring 200 000 kronor eller mycket mer, även när de flesta redan har ett fungerande avlopp.

Det rimliga är istället ofta att det nya huset ansluts till en gemensamhetsanläggning eller ordnar med eget VA. Något som inte kommer ske med nuvarande lagstiftning. Istället åsamkas grannar och kommun extrema kostnader.Reglerna måste bli mer flexibla.

Det är inte givet att kommunalt ägande alltid är den bästa lösningen. Befintligt VA, närhet till befintligt kommunalt VA, sjöar, miljö- och hälsoaspekter, och kostnader bör beaktas.

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarnas riksförbund
Björn-Owe Björk (KD), kommunalråd Knivsta
Daniel Portnoff (M), kommunalråd i Trosa

 


Nytt kommunalråd på plats

Den 1 november började Björn-Owe Björk som nytt kommunalråd i Knivsta. Han blir därmed det första kommunalrådet för utbildningsfrågor i kommunen och Kristdemokraternas första sedan kommunen bildades 2003.

Detta kommer att stärka partiets roll i kommunen och ökar möjligheten att ännu tydligare kunna bedriva en kristdemokratisk utbildningspolitik, menar han.

Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta kommun

Björn-Owe Björk, nytt kommunalråd i Knivsta kommun.

Hur känns det?
Tack bra. Jättespännande och hedrande på en och samma gång.

Vilka är de viktigaste frågorna inom utbildningsområdet?
Dels vill jag öka lärartätheten i skolan och skapa förutsättningar för bättre meritvärden. Men också komma tillrätta med att många elever mår dåligt. I förskolan arbetar vi med att minska barngrupperna och att öka personaltätheten. Andra utmaningar är att säkerställa att vi har tillräckligt med lokaler och att ordna skolgång och integration för ensamkommande ungdomar.

Varför behövs denna kommunalrådspost?
Det ger utbildningsområdet en extra skjuts. Jag får nu en möjlighet att arbeta mer fokuserat med viktiga frågor för Knivstas barn och unga – vilket jag tror hela kommunen tjänar på.

Knivsta har länets största förskolegrupper. Hur ser du på det?
Det är självklart inte rimligt. KD arbetar nu för att under mandatperioden minska barngrupperna med två barn. Tyvärr motverkar regeringens politik genom avskaffandet av vårdnadsbidraget arbetet med att minska barngrupperna. Med kristdemokratisk riksdagspolitik med reformerad maxtaxa hade arbetet varit enklare och föräldrarna getts större möjlighet att själva bestämma över småbarnsåren.

Vad händer närmast?
Vi kommer påbörja en rekryteringskampanj. Jag hoppas att det går enklare nu när KD rivit upp Decemberöverenskommelsen. Jag vill också inom kort möta Knivstaborna för en dialog om utbildningsfrågor!

Vad önskar du mest just nu?
Fler aktiva kristdemokrater som brinner för ett mänskligare Knivsta och Uppland.