Bättre stöd krävs från regionen

Vårdkedjan för Knivstas barn och ungdomar med psykisk ohälsa fungerar inte.
– I dag tvingas elevhälsan göra basutredningar för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt innan de får komma till BUP, säger kommunalråd Björn-Owe Björk (KD) till UNT.

Läs mer


Sambeskattning kan bli frihetsreform

Bilden visar pengar, pennor och kalkylpapper.

För omkring 40 år sedan avskaffades sambeskattningen. Reformen innebar att skatten numera beräknas på varje individ – inte per familj. För många familjer resulterade borttagandet i att de fick betala mer i skatt trots oförändrade inkomster.
Läs mer