En röst för familjer och barn

Vi ser hur den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. För ett tryggt samhälle krävs det trygga barn. När familjer och barn mår dåligt måste samhället vara tillgängligt för stöttning och vård

Nyheter från Kristdemokraterna i Kronoberg

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Kontakta oss

Kristdemokraterna i Kronoberg

"I tider av oro och förändring behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass. Kristdemokraterna är ett sådant parti. DU ska kunna lita på att få en god vård den dagen du blir sjuk. Äldre skall få den omsorg som behövs. Barn och familjer ska få rätt stöd i tid."

  • Eva Johnsson
  • Gruppledare för Kristdemokraternas regiongrupp i Kronoberg

Följ oss på sociala medier

För mig, som företagare och politiker, är ett ökat handelsutbyte länder emellan den kanske viktigaste parametern för att Sverige och EU ska kunna ta ytterligare kliv för ett ökat välstånd.
Ingen del, i ett redan exportberoende Sverige, är mer beroende av detta än de tre länen Kalmar, Kronoberg och Blekinge i det vi kallar Sydostsverige.
Därför är det av yttersta vikt att det finns en röst för denna landsända i EU-parlamentet:
En satsning på den fossilfria kärnkraften är inte bara en möjlighet för export till de länder som gjort sig beroende av gasleveranser från Ryssland utan också en möjlighet till att minska klimatpåverkan. Bygg Europas första fjärdegenerationskraftverk i Oskarshamn!
En tro på våra lokala flygplatser, infrastruktursatsningar på ett eftersatt väg och järnvägsnät är bättre än en höghastighetsjärnväg vars teknik riskerar vara passé redan vid invigningen och vars kostnader riskerar tränga ut en rad betydligt viktigare insatser.
Gemensamma krafttag mot den gränsöverskridande brottsligheten såsom internationella stöldligor och människohandel genom exempelvis mer utbyte av kriminal och dna-register.
EU:s inflytande bör hållas på rätt nivå! Den för oss kristdemokrater så viktiga subsidiaritetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå, innebär att varje land också ska ha ett mycket starkt självstyre! Detta gäller i synnerhet sociala frågor.
Kryssa Patrik Åkesson, KD, i EU-valet!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag avtackades Eva Johnsson som kristdemokraternas distriktordförande i Kronoberg. Eva har varit en klippa i detta uppdrag i åtta år. ldag lämnade hon dock över ordförandeskapet i Jon Malmqvist trygga händer.

Samtidigt som vi tackar Eva för hennes gedigna engagemang under dessa år och där hon fortfarande kommer att finnas med i presidiet, välkomnar vi Jon och önskar stort lycka till i den nya rollen.
... See MoreSee Less

View on Facebook

VAR MED DU OCKSÅ!

💪 KD är med och styr i 128(!) kommuner nu efter valet.
⤵️ S, V, MP tappar kontrollen över kommunerna.
💙 Alliansen styr i ett 50-tal kommuner.

På mindre än två veckor har KD dessutom fått över 1500 medlemmar. Vi har aldrig tidigare fått så många medlemmar på så kort tid. Vi ökar mest av alla.

💥I dagens SKOP undersökning hamnar KD dessutom på 9.5%!!!💥

Det är viktigt för oss att bli fler då KD behöver ta ett större ansvar för det borgerliga blocket än vad vi gjort tidigare då vi var fler partier.

Vill du också vara med i Ebbas lag? Bli medlem här: kd.nu/blimedlem

Under januari månad kan du ange rabattkoden SVMPCL så får du 50 kr rabatt och betalar bara 100 kr i medlemsavgift
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 months ago

Kristdemokraterna Kronoberg

Svensk vård befinner sig i kris. Nästan 100 000 personer har fått vänta olagligt länge på att få den vård de behöver. Därför lägger vi stora resurser till sjukvården i vår budget. Detta är de första stegen för att vända utvecklingen i svensk sjukvård, alla ska kunna lita på att få god vård i rätt tid den dagen man blir sjuk.

Budgetreservationen innehåller bland annat en fördubbling av kömiljarden för att korta vårdköerna. Vi gör ett primärvårdslyft med stora satsningar för flexiblare öppettider på vårdcentral och rätt till en fast läkarkontakt. Vi inför även betald specialistutbildning för sjuksköterskor och inför så kallade standardiserade vårdförlopp för de stora sjukdomsgrupperna diabetes, hjärt/kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Det innebär att patienter får en bättre överblick och ett mer sammanhållet vårdförlopp.

✔️ Fördubblad och förbättrad kömiljard för kortare vårdköer
✔️ Bättre tillgänlighet på vårdcentralerna
✔️ Satsning på fler specialistsjuksköterskor
✔️ Nationell cancerstrategi
... See MoreSee Less

View on Facebook

Valet till Europaparlamentet i maj nästa år närmar sig och idag har kristdemokraterna fastställt en mycket kompetent lista bl.a. bestående av toppduon Sara Skyttedal och David Lega samt vår lokala kandidat Patrik Åkesson. Nedan hör du Sara Skyttedal kommentera sin kandidatur. ... See MoreSee Less

View on Facebook

NY MANDATPERIOD, KRISTDEMOKRATERNAS NYA FULLMÄKTIGEGRUPP, NYA UPPDRAG

Den nya regionfullmäktigegruppen består av; Eva Johnsson (gruppledare), Bengt Germundsson (för dagen sjuk), Anna Zelvin, Malin Stadig Lundgren och Patrik Åkesson (Dagens ersättare Mia Svensson Lundin).

Innehållsrik dag i den nya fullmäktigeförsamlingen. Igår var det personval till de olika presidierna. idag fortsätter budgetdebatten.

Kristdemokraterna kommer besitta följande presidium och ordförandeskap;

Eva Johnsson:
Gruppledare
Ledamot regionfullmäktige
Ledamot regionstyrelsen
Valberedningens ordförande,
Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande,
trafiknämndens 1:e viceordförande,
Musik i Syd, ordförande.

Anna Zelvin:
Ledamot regionfullmäktige
Ersättare regionstyrelsen,
Patientnämndens ordförande, Folkhälsoberedningen 1:e vice ordförande.

Patrik Åkesson:
Ledamot regionfullmäktige
Ryssbygymnasiet AB, ordförande
Ersättare regionalautvecklingsnämnden
Smalandairport AB
Subkommitté för Nordsjöprogrammet

Maria Svensson Lundin:
Ersättare regionfullmäktige
Kulturparken Småland AB, ordförande.
Arvid och Anna Ahls stiftelse

Bengt Germundsson:
Ledamot regionfullmäktige
Regionala utvecklingsnämnden.
AB destination Småland

Malin Stadig Lundgren:
Ledamot regionfullmäktige
Kulturnämnden

Rut Björkström :
Ersättare regionfullmäktige
Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fanny Svensson:
Kulturnämnden, ersättare

Emil Torstensson:
Patientnämnden, ersättare

Lars Nyberg:
Trafiknämnden , ersättare
ALMI företagspartner

Göran Kannerby:
Revisor
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 months ago

Kristdemokraterna Kronoberg

KD når sin högsta notering någonsin i en Aftonbladet/Inizio-mätning och får sju procent.

” Ebba Busch Thor tror att opinonsframgången handlar om partiets hållning i regeringsfrågan.
– Jag hoppas och tror att det beror på att människor ser att vi är att lita på. Vi står stadigt och är trygga i våra värderingar i det svåra politiska landskapet och den turbulenta tid som är nu.
- Vi ryggar inte från det vi tror vore genuint bäst för Sverige, trots att det är ett svårt parlamentariskt läge.”
... See MoreSee Less

View on Facebook

Utbildning av nya medlemmar från hela distriktet. Härligt med många nya i blandade åldrar och med skilda erfarenheter som är redo att engagera sig för Kristdemokraterna i Kronoberg.

Kvällens ord är ”subsidiaritetsprincipen”😃

Vill du också börja engagera dig? Välkommen med du också.
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 months ago

Kristdemokraterna Kronoberg

I dagens statsministeromröstning röstade Kristdemokraterna för Ulf Kristersson. Det innebär inte att söka samarbete med eller att ge SD inflytande! Så här sa partiledare Ebba Busch Thor i sin röstförklaring:

”Vi kommer aldrig att backa från vår egen politik för att andra röstar för den. Ett sådant agerande skulle med rätta äventyra väljarnas förtroende, inte bara för oss utan för politiken som redskap.

Vi är trygga i våra värderingar. Om en regering i något skede ställs inför politiska krav som är oförenliga med dessa värderingar måste regeringen söka andra lösningar. Om sådana lösningar inte står att finna måste riksdagen söka en ny regering.”

Hela röstförklaringen finns att läsa här:
kristdemokraterna.se/vi-kommer-att-fortsatta-kampa-att-fa-igenom-var-politik/
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: