Utmaningen – Val 2018!

Till Kristdemokraternas valarbetare i Region Kronoberg

På Kristdemokraternas Nomineringsstämma den 25 november informerades om att samtliga medlemmar i Kristdemokraterna utmanas inför valarbetet. Utmaningen innebär att varje partiavdelning kommer att ges möjlighet att nominera den medlem som man anser har gjort det bästa valarbetet under valrörelsen.

Distriktsstyrelsen kommer därefter, på det första sammanträdet efter valet, att utse de 8 bästa valarbetarna. I samarbete med biståndsorganisationen ”Ankarstiftelsen” kommer dessa 8 medlemmar att få delta i en volontärresa till Colombia där den Kristdemokratiska gruppen skall bygga en skola. Platsen för skolan är redan utsedd och ligger vid foten av Colombias högsta berg. Resans längd kommer att vara ca 14 dagar och volontärerna kommer att få resa och uppehälle betald.

I oktober 2017 reste en annan grupp volontärer ut från Delerys måleriföretag i Stockholm. De filmade arbetet med att bygga ”sin” skola. Om du tittar på filmen här nedan så kan du låta dig inspireras inför  den kristdemokratiska skolan som vi skall få vara med och bygga för barnen i Colombia.

P.S. Sprid gärna denna utmaning i era partiavdelningar och medlemmar. För att vara föremål för nominering så är det inte nödvändigt att man har några förtroendeuppdrag. Det enda kriteriet är att man är medlem i någon av Kristdemokraternas partiavdelning i Kronoberg och har gjort ett exceptionellt gott arbete under valåret.

Fastställda listor till Riksdag och Region Kronoberg inför valet 2018

Kristdemokraterna i Kronoberg har vid nomineringsstämman fastställt listorna till Riksdagen och Regionen

Kristdemokraterna samlades under lördagen till nomineringsstämma i ”Gräddhyllans lantcafe” utanför Markaryd.

Ett femtiotal medlemmar och ombud hade samlats och stämman leddes av Kristdemokraternas distriktsordförande i Halland, Lars Gustafsson.

En enhällig stämma fastställde därefter riksdags- och regionlistan.

Som vårt regionala förstanamn till riksdagen valdes Patrik Åkesson enhälligt. Patrik Åkesson är uppvuxen i Tingsryd men Växjöbo sedan tidigt 90-talet. Han har en fru som jobbar inom sjukvården och de har två studerande döttrar. Patrik har ett genuint intresse för idrott och har varit verksam som ledare i såväl Tingsryds AIF, Växjö Lakers samt Växjö Simsällskap. Han har studerat ekonomi vid universitetet i Växjö och är sedan 25 år tillbaka egen företagare. Sedan den 1 september är han även verksam som näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun. Politiskt har Patrik varit aktiv i budgetprocessen i Växjö Kommun två år i följd och han sitter även med som ledamot i tekniska nämnden.

Eftersom varje människa är unik krävs det oftast individuella lösningar i samhällsservicen, säger Patrik Åkesson. Valfrihet är därför något som jag kommer att sätta högt upp på min politiska agenda. Vidare har jag ett engagemang i näringslivsfrågor och tillväxt där min långa erfarenhet som företagare har gett mig värdefull kunskap och insikt både om företag och företagares villkor. Jag är djupt tacksam för att kristdemokraterna i länet har gett mig denna möjlighet. Jag är övertygad om att min erfarenhet som lagidrottare spelat in. ”Laget går före jaget och tillsammans är vi oslagbara.”

Som förstanamn på den regionala listan valdes Eva Johnsson enhälligt. Eva Johnsson har under de senaste två mandatperioder varit gruppledare för Kristdemokraternas regiongrupp, men har sedan tidigare politisk erfarenhet både som förtroendevald och gruppledare i Växjö kommun och som riksdagsledamot (2006-2010).

Eva har under sin tid som gruppledare i regionen haft ett stort fokus på svaga och utsatta grupper. Tillsammans med den kristdemokratiska regiongruppen har frågor kring den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga haft hög prioritet. En patientsäker hälso- och sjukvård där det skall vara tryggt och säkert att åldras har varit vägledande för gruppens arbete och de frågor som de har drivit.

”Jag är både stolt och glad över det förtroende som länets kristdemokrater har visat mig”, säger Eva Johnsson i en kommentar. ”Jag kommer att göra mitt yttersta för att förvalta förtroendet.”

Sverige är på det stora hela ett bra land att leva i men är på många områden på väg i fel riktning. Kristdemokraterna kommer att arbeta intensivt och målinriktat för att få till ett regeringsskifte för att vända riktning och för ett Alliansstyre i både Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet. Regionen behöver en stabil värdegrund där respekten för människovärdet är ett centralt inslag. Kristdemokraterna är garanten för en sådan samhällsutveckling. Vi vill vända välfärdssveket till ett välfärdslöfte.

Efter den avslutade stämman informerades alla medlemmar om att åtta kristdemokrater från Kronoberg kommer att ges chansen att åka till Colombia efter valet för att bygga en skola i samarbete med den ideella biståndsorganisationen ”Ankarstiftelsen”. Distriktsstyrelsen kommer att välja ut de åtta volontärerna enligt fastställda kriterium.

Kristdemokraternas Riksdagslista                         

 1. Ebba Busch-Thor
 2. Patrik Åkesson
 3. Eva Johnsson
 4. Jon Malmqvist
 5. Malin Stadig Lundgren
 6. Susanna Tingbratt
 7. Frida Bramstedt
 8. Lars Adaktusson
 9. Sara Skyttedal
 10. Roland Utbult
 11. Gustaf Bergström
 12. Ricardo Chavez
 13. Maria Svensson Lundin
 14. Göran Kannerby
 15. Rut Björkström
 16. Hilda Aramayes Ardasch
 17. Anna Zelvin
 18. Gun-Britt Cedergren
 19. Edvin Sjöstrand
 20. Stefan de Goede
 21. Daniel Ekerot
 22. Anette Weidenmark
 23. Christina Lindqvist
 24. Josef Tingbratt
 25. Elisabeth Sigfridsson
 26. Stefan Zelvin
 27. Anita Viksten
 28. Lotta Ericsson
 29. Ivar Wennerholm
 30. Patric Mrad
 31. Björn Dahlén
 32. Vincent Hammarstedt
 33. Arne Karlsson
 34. Jonas Aronsson
 35. Mattias Edlund
 36. Kaj-Mikael Petersson

Kristdemokraternas Regionlista

 1. Eva Johnsson
 2. Bengt Germundsson
 3. Anna Zelvin
 4. Malin Stadig-Lundgren
 5. Patrik Åkesson
 6. Susanna Tingbratt
 7. Frida Bramstedt
 8. Jon Malmqvist
 9. Maria Svensson Lundin
 10. Rut Björkström
 11. Ricardo Chavez
 12. Gustaf Bergström
 13. Björn Dahlén
 14. Carl-Eric Svensäter
 15. Josef Tingbratt
 16. Jonas Aronsson
 17. Lennart Johnsson
 18. Göran Kannerby
 19. Christina Lindqvist
 20. Lotta Ericsson
 21. Jackson Ndunge
 22. Arne Karlsson
 23. Edvin Sjöstrand
 24. Elisabeth Sigfridsson
 25. Ivar Wennerholm
 26. Stefan de Goede
 27. Daniel Ekerot
 28. Christer Brincner
 29. Stefan Zelvin
 30. Kaj-Mikael Petersson
 31. Mattias Edlund
 32. Anita Viksten
 33. Vincent Hammarstedt
 34. Patric Mrad
 35. Anette Weidenmark
 36. Hilda Aramayes Ardasch

Kontakt:
Eva Johnsson
Distriktsordförande Kristdemokraterna, Kronoberg
E-post: eva.johnsson@kristdemokraterna.se
Mobil: 070-3777171

Kristdemokraternas motion om samvetsfrihet

Pga flera förfrågningar publiceras här Kristdemokraterna Kronobergs motion om Samvetsfrihet här i sin helhet.

Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

Under senare tid har begreppet samvetsfrihet kommit i fokus, och hur landstinget som arbetsgivare ska ställa sig i olika situationer när personal, befintlig eller blivande, ställer krav på att inte delta i vissa arbetsuppgifter utifrån en samvetsövertygelse. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som måste respekteras, samtidigt har alla rätt att få den hälso- och sjukvård som lagen förskriver och som landstinget erbjuder via demokratiskt fattade beslut, oavsett vilken ort eller avdelning inom sjukvården man söker upp.

Sjukvårdspersonalen kan möta etiska dilemman när de i sin yrkesutövning ska utföra uppgifter som strider mot deras egna etiska och religiösa principer. Vi kristdemokrater anser att situationer som dessa bör lösas genom att huvudmannen och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas utan att den anställde som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor ska tvingas delta i viss verksamhet. Med avseende på den brist på utbildad personal som redan nu råder i vårt landsting ser vi det som problematiskt att eftertraktad personal nekas anställning på grund av de vill åberopa samvetsfrihet.

De flesta konkreta situationer kan lösasom det finns en respektfull attityd mellan dem som är verksamma inom vården. Men det är också viktigt att landstinget som arbetsgivare har en policy av öppenhet för att finna praktiska lösningar i sådana situationer. Det är också viktigt att den anställde klargör vilka ingrepp personen inte vill medverka i.

Vi kristdemokrater vill värna den principiella rätten till samvetsfrihet. Europakonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ger var och en rätt till samvetsfrihet. Vi kristdemokrater anser att detta bör man, kunna lösapå respektive arbetsplats.

Kristdemokraterna föreslår Landstingsfullmäktige besluta:
Att landstingets personalpolicy kompletteras med ett avsnitt om samvetsfrihet som i möjligaste mån, tar hänsyn till personalens etiska och religiösa övertygelser för att undvika att någon tvingas delta i viss verksamhet som strider mot en sådan övertygelse.

För Kristdemokraternas landstingsgrupp
Växjö den 8 september 2014

Eva Johnsson​​
Christer Henriksson​​
Rolf Sällryd

Hemsidan uppdaterad med mycket information

Nu finns vårt valmanifest publicerat på denna sida, dels som nedladdningsbar pdf-fil eller att läsa direkt på sidan. Våra befintliga uppdrag i landstinget är uppdaterat och mycket annat.

Förhoppningen är att vi de sista veckorna innan valet kommer kunna publicera lite löpande nyheter här på sidan.

Kontakta oss gärna vid frågor!

 

Ökade sympatier för KD i Kronobergs län

I gårdagens EU-val var det glädjande att se att kristdemokraterna ökade både nationellt sett, men också i länet. Kristdemokraterna ökade med 1,7 procentenheter till 7,6% vilket vi är mycket glada över.

Valdeltagandet på 47,8 är dock en besvikelse, men det ligger runt riksgenomsnittet.

Nu hoppas vi på att den ökade kristdemokratiska sympatin håller i sig i höstens val!

Kristdemokraterna kommer att göra skillnad i svensk politik!

Lördagen den 22 mars höll Kristdemokraterna i Kronoberg stämma på Öjaby Herrgård.
Ett 60-tal kristdemokrater från hela länet var samlade och stämman inleddes med att Sara Skyttedal, partiets toppkandidat till riksdagen, höll ett anförande under dagen med fokus på Kristdemokraternas bidrag i svensk politik och familjernas roll i samhällsbygget.

”Vi är partiet som starkast tar ställning för familjen. Familjepolitiken är inte ett perifert politikområde. Starka familjer krävs för att bygga ett samhälle som håller samman och är en förutsättning för att andra områden i samhället ska fungera”, säger Sara Skyttedal.

 

”Vi utmanar både vänsterns vulgära tolkning av solidaritet och liberalers naiva tro på individen. Vi tror på att stärka de naturliga gemenskapernas roll. Vår politik för en flexiblare barnomsorg, mer tid för barnen och skattesänkningar för familjer skapar förutsättningar för ett bättre samhälle” avslutar Skyttedal.

Sara passade också på att meddelade länets kristdemokrater att hon kommer att flyttar till Växjö i maj. Efter att Sara slutade gymnasiet 2006 flyttade hon från Växjö till Haninge, men under valrörelsen kommer hon vara på plats i Kronoberg igen.

”Jag ser fram emot en intensiv valrörelse i Kronoberg. Tror det är oerhört viktigt att vara närvarande i länet för att genomföra detta på ett bra sätt. Därför känns det riktigt kul att jag hittat en lägenhet i Växjö”
Sara Skyttedal

 

 

För mer information:

Sara Skyttedal 2Sara Skyttedal

Riksdagskandidat

sara.skyttedal@kristdemokraterna.se

073-5145614

 

 

 

 

Eva JohnssonEva Johnsson

Gruppledare

Kristdemokraternas landstingsgrupp

eva.johnsson@kristdemokraterna.se

tel. 070-377 71 71

Äntligen kan även pappan få äta tillsammans med sin nya baby och mamman på lättvårds-BB i Växjö!

Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat orättvisan i att pappor  (eller annan anhörig) inte har tillåtits äta lunch och middag i samband med att de vårdas på lättvårds BB efter förlossningen, har detta nu ändrats. Från och med den 17 mars kommer mammans partner att kunna äta alla måltider på lättvårds BB i samband med att de vårdas där efter förlossningen. 

– Jag är mycket glad över att vi nu har fått till stånd en förändring som innebär att den nya lilla familjen kommer att kunna vara tillsammans hela tiden och pappan slipper lämna mamman och barn för att handla mat, säger kristdemokraternas gruppledare Eva Johnsson.Totalt kommer papporna nu att kunna äta alla dagens tre måltider tillsammans med mamman och deras nya baby.

Detta är undantagslöst en Win-win-förändring. För personalen innebär det en lugnare patient som får ha anhörig vid sin sida utan ofrivilliga men nödvändiga ”lunch-avbrott”.  En annan viktig positiv effekt är att pappan/anhörig nu kan finnas på plats bredvid den nyförlösta mamman hela tiden. Pappan gör ju en del av det arbete som personalen på BB och förlossning annars får göra som att t ex uppmärksammar illamående, lugnar/tröstar, är behjälplig med övrigt som toalettbesök osv osv. Det är naturligtvis också bra, både för personal och patienter med extra ögon inne på rummet.

Den nya förändringen innebär att det blir lite som en ”hel-pension” för hela den nya familjen, vilket också har varit efterfrågat av både anhöriga och mammor. En positiv och glädjande förändring för de nyblivna föräldrarna.

Sara Skyttedal toppar till riksdagen

I helgen fastställdes listorna inför höstens val och som förstanamn på riksdagslistan valdes Sara Skyttedal. Sara är förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Hon är 27 år och bodde i Växjö fram till 2006 efter att ha tagit studenten på Växjö Fria Gymnasium. Hon har tidigare arbetat med säljledning och marknadsföring. De akademiska meriterna utgörs av studier i statsvetenskap, nationalekonomi och idéhistoria.

Sara Skyttedal 2

” Jag känner ett stort ansvar inför utmaningen och är enormt taggad inför valrörelsen. Jag hoppas få förtroendet av kronobergarna i höstens val för ett tydlig kristdemokratiskt alternativ som konkret visar hur vi ska förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Efter 8 år med Alliansen har Sverige blivit bättre, men mycket mer behöver göras. Jag vill vara med och kämpa för mer av kristdemokratisk politik realiserad i regeringen. Mer politik för starkare familjer, för en skola med ordning och reda samt för ökad lag och ordning i samhället”

– Sara Skyttedal

 

KDU-ordföranden Sara Skyttedal toppkandidat till riksdagen för Kristdemokraterna Kronoberg.

Vid nomineringsstämma för Kristdemokraterna Kronoberg lördagen den 1:a februari fastställdes valsedlarna för riksdagsvalet och landstingsvalet.

Riksdaglistan toppas av KDU:s ordförande Sara Skyttedal. Hon bor nu i Stockholm men har bott några år i Växjö. Läs mer om Sara

Sara Skyttedal

För valet till Landstinget fastställdes två valsedlar, en för vardera valkretsen.

Valsedeln för den västra valkretsen (Ljungby, Markaryd, Älmhult och Alvesta kommuner) toppas av Christer Henriksson, Lagan följd av Eva Johnsson, Vederslöv och Josef Tingbratt, Ljungby

Valsedeln för den östra valkretsen toppas av Eva Johnsson, Vederslöv, följd av Rolf Sällryd, Uråsa och Bengt Germundsson, Markaryd.

För de kompletta listorna för riksdag och landstingsvalet klicka här.