Kristdemokraternas motion om samvetsfrihet

Pga flera förfrågningar publiceras här Kristdemokraterna Kronobergs motion om Samvetsfrihet här i sin helhet.

Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

Under senare tid har begreppet samvetsfrihet kommit i fokus, och hur landstinget som arbetsgivare ska ställa sig i olika situationer när personal, befintlig eller blivande, ställer krav på att inte delta i vissa arbetsuppgifter utifrån en samvetsövertygelse. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som måste respekteras, samtidigt har alla rätt att få den hälso- och sjukvård som lagen förskriver och som landstinget erbjuder via demokratiskt fattade beslut, oavsett vilken ort eller avdelning inom sjukvården man söker upp.

Sjukvårdspersonalen kan möta etiska dilemman när de i sin yrkesutövning ska utföra uppgifter som strider mot deras egna etiska och religiösa principer. Vi kristdemokrater anser att situationer som dessa bör lösas genom att huvudmannen och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas utan att den anställde som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor ska tvingas delta i viss verksamhet. Med avseende på den brist på utbildad personal som redan nu råder i vårt landsting ser vi det som problematiskt att eftertraktad personal nekas anställning på grund av de vill åberopa samvetsfrihet.

De flesta konkreta situationer kan lösasom det finns en respektfull attityd mellan dem som är verksamma inom vården. Men det är också viktigt att landstinget som arbetsgivare har en policy av öppenhet för att finna praktiska lösningar i sådana situationer. Det är också viktigt att den anställde klargör vilka ingrepp personen inte vill medverka i.

Vi kristdemokrater vill värna den principiella rätten till samvetsfrihet. Europakonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ger var och en rätt till samvetsfrihet. Vi kristdemokrater anser att detta bör man, kunna lösapå respektive arbetsplats.

Kristdemokraterna föreslår Landstingsfullmäktige besluta:
Att landstingets personalpolicy kompletteras med ett avsnitt om samvetsfrihet som i möjligaste mån, tar hänsyn till personalens etiska och religiösa övertygelser för att undvika att någon tvingas delta i viss verksamhet som strider mot en sådan övertygelse.

För Kristdemokraternas landstingsgrupp
Växjö den 8 september 2014

Eva Johnsson​​
Christer Henriksson​​
Rolf Sällryd

Hemsidan uppdaterad med mycket information

Nu finns vårt valmanifest publicerat på denna sida, dels som nedladdningsbar pdf-fil eller att läsa direkt på sidan. Våra befintliga uppdrag i landstinget är uppdaterat och mycket annat.

Förhoppningen är att vi de sista veckorna innan valet kommer kunna publicera lite löpande nyheter här på sidan.

Kontakta oss gärna vid frågor!

 

Ökade sympatier för KD i Kronobergs län

I gårdagens EU-val var det glädjande att se att kristdemokraterna ökade både nationellt sett, men också i länet. Kristdemokraterna ökade med 1,7 procentenheter till 7,6% vilket vi är mycket glada över.

Valdeltagandet på 47,8 är dock en besvikelse, men det ligger runt riksgenomsnittet.

Nu hoppas vi på att den ökade kristdemokratiska sympatin håller i sig i höstens val!

Kristdemokraterna kommer att göra skillnad i svensk politik!

Lördagen den 22 mars höll Kristdemokraterna i Kronoberg stämma på Öjaby Herrgård.
Ett 60-tal kristdemokrater från hela länet var samlade och stämman inleddes med att Sara Skyttedal, partiets toppkandidat till riksdagen, höll ett anförande under dagen med fokus på Kristdemokraternas bidrag i svensk politik och familjernas roll i samhällsbygget.

”Vi är partiet som starkast tar ställning för familjen. Familjepolitiken är inte ett perifert politikområde. Starka familjer krävs för att bygga ett samhälle som håller samman och är en förutsättning för att andra områden i samhället ska fungera”, säger Sara Skyttedal.

 

”Vi utmanar både vänsterns vulgära tolkning av solidaritet och liberalers naiva tro på individen. Vi tror på att stärka de naturliga gemenskapernas roll. Vår politik för en flexiblare barnomsorg, mer tid för barnen och skattesänkningar för familjer skapar förutsättningar för ett bättre samhälle” avslutar Skyttedal.

Sara passade också på att meddelade länets kristdemokrater att hon kommer att flyttar till Växjö i maj. Efter att Sara slutade gymnasiet 2006 flyttade hon från Växjö till Haninge, men under valrörelsen kommer hon vara på plats i Kronoberg igen.

”Jag ser fram emot en intensiv valrörelse i Kronoberg. Tror det är oerhört viktigt att vara närvarande i länet för att genomföra detta på ett bra sätt. Därför känns det riktigt kul att jag hittat en lägenhet i Växjö”
Sara Skyttedal

 

 

För mer information:

Sara Skyttedal 2Sara Skyttedal

Riksdagskandidat

sara.skyttedal@kristdemokraterna.se

073-5145614

 

 

 

 

Eva JohnssonEva Johnsson

Gruppledare

Kristdemokraternas landstingsgrupp

eva.johnsson@kristdemokraterna.se

tel. 070-377 71 71

Äntligen kan även pappan få äta tillsammans med sin nya baby och mamman på lättvårds-BB i Växjö!

Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat orättvisan i att pappor  (eller annan anhörig) inte har tillåtits äta lunch och middag i samband med att de vårdas på lättvårds BB efter förlossningen, har detta nu ändrats. Från och med den 17 mars kommer mammans partner att kunna äta alla måltider på lättvårds BB i samband med att de vårdas där efter förlossningen. 

– Jag är mycket glad över att vi nu har fått till stånd en förändring som innebär att den nya lilla familjen kommer att kunna vara tillsammans hela tiden och pappan slipper lämna mamman och barn för att handla mat, säger kristdemokraternas gruppledare Eva Johnsson.Totalt kommer papporna nu att kunna äta alla dagens tre måltider tillsammans med mamman och deras nya baby.

Detta är undantagslöst en Win-win-förändring. För personalen innebär det en lugnare patient som får ha anhörig vid sin sida utan ofrivilliga men nödvändiga ”lunch-avbrott”.  En annan viktig positiv effekt är att pappan/anhörig nu kan finnas på plats bredvid den nyförlösta mamman hela tiden. Pappan gör ju en del av det arbete som personalen på BB och förlossning annars får göra som att t ex uppmärksammar illamående, lugnar/tröstar, är behjälplig med övrigt som toalettbesök osv osv. Det är naturligtvis också bra, både för personal och patienter med extra ögon inne på rummet.

Den nya förändringen innebär att det blir lite som en ”hel-pension” för hela den nya familjen, vilket också har varit efterfrågat av både anhöriga och mammor. En positiv och glädjande förändring för de nyblivna föräldrarna.

Sara Skyttedal toppar till riksdagen

I helgen fastställdes listorna inför höstens val och som förstanamn på riksdagslistan valdes Sara Skyttedal. Sara är förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Hon är 27 år och bodde i Växjö fram till 2006 efter att ha tagit studenten på Växjö Fria Gymnasium. Hon har tidigare arbetat med säljledning och marknadsföring. De akademiska meriterna utgörs av studier i statsvetenskap, nationalekonomi och idéhistoria.

Sara Skyttedal 2

” Jag känner ett stort ansvar inför utmaningen och är enormt taggad inför valrörelsen. Jag hoppas få förtroendet av kronobergarna i höstens val för ett tydlig kristdemokratiskt alternativ som konkret visar hur vi ska förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Efter 8 år med Alliansen har Sverige blivit bättre, men mycket mer behöver göras. Jag vill vara med och kämpa för mer av kristdemokratisk politik realiserad i regeringen. Mer politik för starkare familjer, för en skola med ordning och reda samt för ökad lag och ordning i samhället”

– Sara Skyttedal

 

KDU-ordföranden Sara Skyttedal toppkandidat till riksdagen för Kristdemokraterna Kronoberg.

Vid nomineringsstämma för Kristdemokraterna Kronoberg lördagen den 1:a februari fastställdes valsedlarna för riksdagsvalet och landstingsvalet.

Riksdaglistan toppas av KDU:s ordförande Sara Skyttedal. Hon bor nu i Stockholm men har bott några år i Växjö. Läs mer om Sara

Sara Skyttedal

För valet till Landstinget fastställdes två valsedlar, en för vardera valkretsen.

Valsedeln för den västra valkretsen (Ljungby, Markaryd, Älmhult och Alvesta kommuner) toppas av Christer Henriksson, Lagan följd av Eva Johnsson, Vederslöv och Josef Tingbratt, Ljungby

Valsedeln för den östra valkretsen toppas av Eva Johnsson, Vederslöv, följd av Rolf Sällryd, Uråsa och Bengt Germundsson, Markaryd.

För de kompletta listorna för riksdag och landstingsvalet klicka här.

Distriktets vårstämma

Den 16/3 hölls vårstämma för Kristdemokraterna i Kronoberg. Förutom de formella besluten besöktes vårstämman av Kristdemokraternas skolpolitiska talesperson tillika riksdagsledamoten Annica Eklund från Tibro som presenterade utkastet till kristdemokraternas skolpolitik.

20130316-114150.jpg