• Regiongruppen

  • Vice Ordf, Regionstyrelsen
  • Ordförande, Personalutskottet
  • Ledamot, Valberedningen
  • Ledamot, Jyrymän i tryckfrihetsmål grupp 1
  • Ledamot, Styrgruppen Brysselkontoret
  • Ledamot, Samv nämnd Blekinge Kronoberg
  • Ersättare, Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
  • Ersättare, Regionsamverkan Sydsverige
  • Gruppledare
  • Ledamot, Regionfullmäktige

   

  • ordf, Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
  • Ersättare, Regionstyrelsen
  • Ersättare, Valberedningen
  • Ledamot, Jurymän i tryckfrihetsmål – grupp 1
  • Vice gruppledare
  • Ledamot, Regionfullmäktige

   

  • Ordf, Musik i Kronoberg
  • Ordf, Kulturnämnden (KN)
  • Ersättare, Regionstyrelsen
  • Ledamot, Regionfullmäktige

   

  • Ordförande, Ryssbygymnasiet
  • Ledamot, Regionala utvecklingsnämnden
  • Ersättare, Grimslöv folkhögskola
  • Ledamot, Smaland Airport
  • Ledamot, Regionfullmäktige

   

  • Ersättare, Regionteatern
  • Ledamot, Regionfullmäktige

   

  • Ersättare, Regionala utvecklingsnämnden
  • Ersättare, Regionfullmäktige

   

  • Ledamot, Trafiknämnden
  • Ledamot, Subkommitté Nordsjöprogrammet
  • Pol Sek
  • Ersättare, Regionfullmäktige

   

  • Ledamot, Övervakningsnämnden Kalmar
  • Digitalstrateg
  • Ersättare, Regionfullmäktige

   

  • Ledamot, AB destination småland
  • Ersättare, Viltförvaltningsdelegationen

   

  • Ledamot, Patientnämnden
  • Ledamot, Sydostlänken

   

  • Ersättare, Patientnämnden