En röst för familjer och barn

Vi ser hur den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. För ett tryggt samhälle krävs det trygga barn. När familjer och barn mår dåligt måste samhället vara tillgängligt för stöttning och vård

Nyheter från Kristdemokraterna i Kronoberg

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Kontakta oss

Kristdemokraterna i Kronoberg

"I tider av oro och förändring behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass. Kristdemokraterna är ett sådant parti. DU ska kunna lita på att få en god vård den dagen du blir sjuk. Äldre skall få den omsorg som behövs. Barn och familjer ska få rätt stöd i tid."

  • Eva Johnsson
  • Gruppledare för Kristdemokraternas regiongrupp i Kronoberg