• VI TÄNKER INTE GE OSS. VI BEHÖVER TILLGÄNGLIGA VÅRDCENTRALER. KRISTDEMOKRATERNA VILL STÄRKA LÄNETS PRIMÄRVÅRD MED 120 MILJONER! Jag yrkade i tisdags på regionfullmäktige att använda regeringens extra sektorspengar till att hörsamma vårdcentralernas egna önskemål om hur de bäst såg att pengarna skulle komma till nytta för en mer tillgänglig vård i hela länet. Majoriteten (S+M) röstade ner förslaget och ville återigen lägga stora delar av dessa extra miljonerna till att släcka bränderna i sjuk...
 • Vi inom Allians för Kronoberg menar att det är dags låta Ljungby Lasarett stå på sina egna ben. Det är dags att avsluta de regionsövergripande klinikerna och återgå till två separata sjukhus med sina egna kliniker och sin egen personal. Vi är övertygade om att den kompetens och det engagemang som finns hos personalen i Ljungby kommer få nya kraft genom att de ges ansvaret att styra över sig själva. Detta menar vi kommer bidra till att Ljungby inte som idag sakta avvecklas utan istället utveck...

 • Stopp för nytt sjukhus i Räppe

   

  Det är med tungt hjärta och oro för framtiden som vi tvingas konstatera att vi är tvungna att fatta detta beslut, inte minst för att kunna säkra en god vård och löneutveckling för våra medarbetare.

  Nya ekonomiska förutsättningar med bland annat kraftig inflation och höjda räntor gör att vi tvingas avbryta arbetet med ett nytt sjukhus i Räppe. De stigande kostnaderna har gjort det ekonomiskt omöjligt att klara av den stora kostnaden fö...

 • En delad tur är ett arbetspass som delas upp med minst ett obetalt uppehåll i arbetspasset som uppgår till mer än en normalt förekommande rast.

  I Region Kronoberg finns det för närvarande delade turer på medicinavdelningarna 3, 4 och 5 samt på infektion avdelning 17. Det är endast undersköterskor som har delade turer.

  I samband med att nya schema införs från och med den 1 oktober 2023, på grund av striktare krav på dygnsvila, har de avdelningar som har kvar delade ture...

 • Nu inleds reformeringen av svensk sjukvård

  – en kristdemokratisk hjärtefråga

  Redan när Göran Hägglund var socialminister drev Kristdemokraterna frågan om århundradets vårdreform, vi drev den framgångsrikt i senaste valrörelsen och nu ser vi de första stegen mot ett förverkligande av en kristdemokratisk hjärtefråga.

  Sverige behöver en jämlik vård över hela landet som sätter patientens behov i fokus. Vi ser idag långa vårdköer, brister i tillgängligheten, arbetsmiljö...

 • Nyligen presenterades statistik över förra årets sjukfrånvaro i regioner och kommuner av SKR. Region Kronoberg har lägst sjukfrånvaro av samtliga regioner. Sjukfrånvaron hos Region Kronobergs anställda ligger på 6,2 procent. Medelvärdet är 7,2 procent och det högsta värdet 8,0 procent. I hela landet ökade sjukfrånvaron jämfört med 2021, så även i Kronoberg, från 5,7 till 6,2 procent. Sedan pandemin har vi satsat på återhämtning genom till exempel höjt friskvårdsbidrag och aktiviteter fö...
 • ”Tillsammans med personalen måste vi hitta långsiktiga lösningar för att säkerställa att vi har två välfungerande akutsjukhus i länet.” Länk till artikeln https://www.smalanningen.se/…/tro-mig-vi-arbetar-hart… Vill du veta mer och önskar du kontakt med oss, tveka inte att höra av dig till oss
 • Mer transparens, bättre kommunikation och förstärkt primärvård. Så vill nytillträdda politiker i Region Kronoberg hälso- och sjukvårdsnämnd och personalutskott förbättra för personal och patienter.

  Länk till hela artikeln  https://www.smp.se/…/nytilltradda-politikerna-vi-vill…/

 • ”Vi värnar om ett välfungerande IVA i Ljungby då det är en förutsättning för en god akutsjukvård. Det råder en bred politisk enighet i att vi skall ha två välfungerande sjukhus I Kronoberg och detta är något som vi har lovat våra väljare att upprätthålla. Nu inväntar vi svaret på den risk och konsekvensanalys som är påbörjad. Beroende på resultatet från denna kan vi politiker bli tvungna att ytterligare agera för att se till att säkerställa en god akutsjukvård för alla kronobergare. ” ...
 • Det är nu flera faktorer som påverkar Region Kronobergs totala ekonomiska prognos, idag och i ett längre perspektiv. Kriget i Ukraina, energikrisen, räntehöjningar och den kraftiga inflationen får stor påverkan på den totala ekonomi vilket i sin tur påverkar våra planerade investeringar som bl.a. sjukhusbygget i både Växjö och Ljungby. Vi står också inför behov av att investera och bygga ut primärvården.

  Samtidigt kvarstår behovet av att vi behöver få till fungerande lokaler, god arbet...