Bulletinen

Bulletinen är partiavdelnings medlemstidning, som skickas ut till våra medlemmar 2-4 ggr per år. Tidningen innehåller information om vad som händer i partiavelningen. Vi får läsa kommunalrådets och ordförandets tankar och mycket mer.
Den går också att läsas här på nätet:

2017
Bulletinen_3-17
Bulletinen nr 1-2017

2016
Bulletinen nr 2-2016

2015
Bulletinen nr 2-2015
Bulletinen nr 1-2015

2014
Bulletinen nr 3-2014
Bulletinen nr 2-2014
Bulletinen nr 1-2014

2013
Bulletinen nr 4-2013
Bulletinen nr 3-2013
Bulletinen nr 2-2013
Bulletinen nr 1-2013

2012
Bulletinen 3-2012
Bulletinen nr 2-2012
Bulletinen nr 1-2012

2011
Bulletinen nr 4-2011
Bulletinen nr 3-2011
Bulletinen nr 2-2011
Bulletinen nr 1-2011