• KD:s nya valkompanjon och valprogram

  PRESSMEDDELANDE 4 MAJ 2018 KD:s nya valkompanjon och valprogram

  I valrörelsen vill Kristdemokraterna vara tillgängliga och lyhörda för medborgarna i hela vår kommun. Istället för att ha en fast valstuga i city kommer KD Norrköping att ha en digital valstuga på facebook. Dessutom kommer partiet också att ha en pop-up valstuga runt om i kommunen i form av vår nya valkompanjon, el-lådcykeln.

  På lådcykeln och Facebook kommer norrköpingsborna få höra om vilka frågor Kristdemokraterna vill arbeta för under nästkommande mandatperiod. KD har nu antagit ett nytt valprogram med #välfärdslöften för Norrköpings kommun.

  ”Kommunens ekonomi kommer vara ansträngd de kommande åren, så det blir tuffa prioriteringar. Vårt fokus kommer att ligga på välfärden, såsom mindre barngrupper i förskolan och på fritidshemmen och ökad kontinuitet inom hemtjänsten. Vi vill att Norrköpings medborgare ska känna sig trygga och sedda genom hela livet”, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd och förstanamn på KD:s valsedel till kommunfullmäktige.

  Även om det har hänt mycket positivt i Norrköping de senaste fyra åren finns många utmaningar. Bland annat behöver skolresultaten förbättras och för att nå det vill KD att eleverna ska må bra och lärarna ha tid för undervisning. Två konkreta förslag för att nå dit är att möjliggöra för eleverna att nå skolhälsovården samma dag och att kommunen inrättar en central rättning utav nationella proven för att minska den administrativa bördan för lärarna.

  Ett av KD:s vallöften handlar om en äldreboendegaranti, att alla över 85 år ska har rätt att få flytta till ett anpassat boende. Under den gånga mandatperioden har kön till SÄBO (äldreboende) byggts bort tack vare prioriteringar i vård- och omsorgsnämnden. Sådana viktiga prioriteringar kommer krävas även nästa mandatperiod.

  ”Vi kommer att säga nej till byggande av Ljuralänken, det kostar alldeles för mycket för en så lite tidsvinst och risken är stor att det kommer leda till dubbelspår på Drottninggatan. Vi vill istället prioritera att bygga bort kön till LSS-boenden”, säger Niclas Clarén (KD), ersättare av Stadsplaneringsnämnden och kandidat till kommunfullmäktige.

  Norrköping behöver också ta kliv framåt vad gäller miljöarbetet. Dels vill KD se att de strategiska miljöfrågorna placeras i en av kommunens nämnder och att det inte som nu ligger i skymundan på kommunstyrelsens kansli. Dessutom vill KD att kommunen i möjligaste mån köper in och serverar svensk mat i kommunens kök enligt svenska miljö- och djurskyddskrav.

  Ett annat område där Norrköping behöver bli bättre inom är arbete och integration. För att få fler, med andra modersmål än svenska, in i arbete och samhällsgemenskapen behöver Norrköpings kommun hitta former för lättillgänglig svenskundervisning, exempelvis i samarbete med civilsamhället och på familjecentralerna. KD vill också att SFI:n ska erbjudas till föräldralediga och än mer kopplas ihop med praktik på arbetsplatser.

  ”Dessutom behöver samhällsorienteringen utökas med mer undervisning om lagar och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle, exempelvis vad gäller jämställdhet, demokrati och sociala- och etiska koder”, säger Tomas Tekmen (KD), ersättare av Tekniska nämnden och kandidat till kommunfullmäktige.

  Kristdemokraterna i Norrköping har vässat ett valprogram fylld med bra politik och hoppas på att få förtroende att leda kommunen nästa mandatperiod också.

  Hela valprogrammet med Kristdemokraternas #välfärdslöften för Norrköpings kommun finns på www.norrkoping.kristdemokraterna.se.