KD vill utveckla Hjortsjöns Camping

Vi inom Kristdemokraterna ser många möjligheter att utveckla området i dess helhet. Både campingplats, och intilliggande badplats har ett stort värde för vår kommuns turism. Till detta ett rekreationsområde för alla våra kommunmedborgare – och då speciellt för våra sommarlediga ungdomar.

Läs mer om yttrandet

Välkommen på årsmöte

Välkommen på ÅRSMÖTE

När?      Torsdagen den 9 februari klockan 18.00
Var?       Zenergy AB, (mellan V-ryd & Sk-ryd)

  • Presentation/rundtur på Zenergy kl 18.00
  • Fika & lotterier, ca 19.00
  • Underhållning
  • Årsmötesförhandlingar, ca 19.30

Välkomna!
(ta med lotterivinster)

KD uppmärksammar arbete med nyanlända

Kristdemokraterna vill i samband med Alla Hjärtans Dag uppmärksamma någon eller några i vår kommun som gör eller gjort något behjärtansvärt. Missionskyrkan började för en tid sedan med att samla in kläder till de nyanlända, som ibland kom gående i både foppatofflor och skor där sulorna helt slitits ner. Allmänheten fick lämna in kläder den ena dagen och så hade man utdelning dagen efter till de som behövde. Verksamheten har fortsatt och det har blivit en social samlingspunkt där man övar både på språket och hur Sverige fungerar i allmänhet, säger Christer Sandén som är nyvald ordförande för KD.

Läs mer och se TV

Christer Sandén ny ordförande

Kristdemokraterna har vid sitt årsmöte valt en ny ordförande. Till ny partiavdelningsordförande valdes Christer Sandén och avgående Sofia Isaksson avtackades.

Stefan Gustafsson talade för 20 talet samlade. Stefan har varit kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö i 16 år och talade om vikten av att i politiken samtala med människor och möta dom i vardagen, det ska vara ”mer kaffe och mindre annonser”.
– Det ska vara en bra balans mellan förändring och kontinuitet. Det är viktigt att kliva fram och våga ta debatten och att vi alltid ska hålla fast vid vår värdegrund, sa Stefan.

Ida Lindoff och Lydia Gidoff bjöd på flöjtmusik till gitarrackompanjemang av Christer Sandén.

christer sanden

Välkommen på årsmöte med Stefan Gustafsson

Plats: Östra elverksskolan (Vagnsgatan 9 i Vaggeryd)
Tid: 9 februari 2016 kl.18:30

Inbjuden talare är Stefan Gustafsson som är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö kommun sedan år 2000.

Självklart blir det underhållning, förtäring och lotteri!
StefanG

Landsbygdsskolorna är viktiga för landsbygden

Landsbygdsskolorna är viktiga ur ett boendeperspektiv för de som bor på landsbygden. Nybyggnationen på landsbygden har varit stabilt växande även om vi haft lågkonjunktur. Benägenheten till att byta boenden är störst i den åldersgrupp då man skaffar barn och i valet av boende är närheten till förskola, skola och fritids för de lägre åldrarna viktig.

Landsbygdsskolorna har fördelar i form av småskalighet och trygghet. Vi ser även att på landsbygden finns en stor drivkraft och engagemang som vi ska vara rädda om.

Vi ser positivt på den samverkan som finns mellan förskolan och skolan och även på den samverkan som finns mellan landsbygdsskolorna.

Den lokalutredningen som BUN har gjort ger oss ett bra underlag om skolornas inre och yttre miljö, hur skolan pedagogiskt har förändrat och hur befolkningsutveckling ser ut.

Många av våra skolor är äldre och har ett renoveringsbehov och för att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi framöver göra satsningar på skolan, både i centralorterna och på landsbygden.