• Digitalt årsmöte 3/2 kl 18.00

  Välkommen på digitalt årsmöte 3/2 kl 18.00.

  Kallelse och handlingar skickas ut via e-post.

  Lars Adaktusson kommer tala om vad som händer i Mellanöstern och Israel.

   

   

 • Länge leve landsbygden!

  2020 kommer gå till historien som året då vår världsbild rubbades och det vi trodde var omöjligt blev möjligt. Restriktioner och förbud har påverkat vårt sätt att leva i stort och smått. Vi har påverkats av sjukdom, arbetslöshet, hemarbete och distansstudier.

  I denna stund av ovisshet finns också möjligheter att omvärdera och reflektera över det avtryck jag vill lämna i världen och på klimatet.

  I Vaggeryds kommun har vi småföretagare och privatpe...

 • Viktiga steg för arbetet med Våld i nära relationer

  I dag har socialnämnden antagit riktlinjer för myndighetsutövning Våld i nära relation. Det är något som inte tidigare funnits i Vaggeryds kommun.

  Våld i nära relationer är ett brott mot mänskliga rättigheter och omfattar inte endast av fysiska kränkningar utan även psykiska kränkningar, hot och försummelse.

  Enligt Brottsförebyggande rådet, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.<...

 • Ett Sverige att lita på

  Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för. Nästan 140 000 personer har stått olagligt länge i kö. Vårdköerna måste kortas. Förra året blev 2 480 barn rånade i Sverige, det är en ökning med 31 procent. Tryggheten måste öka

  Äldre som bor på särskilt boende har rätt till vård och behandling utifrån den en...

 • Årsmöte 28/1

  Tisdag 28/1 kl 18.00 på Stjärnfabriken, Smedjegatan 3, Skillingaryd (fd Skillingarydssalvan)

  – Fika & Lotterier

  – Årsmöteshandlingar

  – Lotterivinster mottages tacksamt

 • Vi står för våra värderingar

  På riksnivå har (KD) beslutat att föra samtal med alla politiska partier där man genom detta kan få igenom (KD);s politik i enskilda frågor.

  – Jag ser inga problem med detta och det gäller även lokalt här i vår kommun. Att svensk debatt handlar så otroligt mycket om vem som förhåller sig till (SD) är tröttsamt. Vi kommer inte att ha ett organiserat samarbete med (SD). Vi står för långt ifrån varandra ideologiskt. Svensk politisk bevakning har kretsat alldeles för mycket kring (...

 • Drömmen om ett bra och starkt föräldraskap!

   Sverige var ett av de första länderna att erkänna och ratificera Barnkonventionen. Den har haft stor betydelse runt om i världen. 

  Ändå kan man konstatera att det återstår mycket att göra i Sverige för att garantera barn deras rättigheter.

  Den mest betydelsefulla instansen för att ge barn skydd och stöd och garantera en god uppväxt är inte polisen, Barnombudsmannen eller socialtjänsten. Nej, det är familjen. Familjen och barnens föräldrar är i de all...

 • 26/9 kl 19.00 i Cafét på Fenix 2. Öppen föreläsning med Acko Ankarberg

  Acko är ordförande i Socialutskotten. Hon pratar om aktuella frågor inom äldreomsorg, hemsjukvård och psykisk ohälsa och varför KD:s politik och ideologi är viktig. Hur går det ihop att samtala med SD och samtidigt behålla sina värderingar? Ställ dina frågor till Acko!

  Mingelfika och underhållning utlovas!

 • Make EU lagom again

  Att kämpa för ett lagom EU är att värna om unionen i stort.

  Din röst är viktig, så rösta på KD den 26 maj för att göra EU lagom igen.

  Var femte år börjar radio och tv prata om EU-valet hit och EU-valet dit. Vi ska rösta fram våra representanter till ett parlament som inte sitter i Sverige och där Sveriges representation är försvinnande liten.

  -Så varför ska vi bry oss nu igen, vi blev ju nyss klara med riksdagsvalet? Det rör väl...

 • Årsmöte 2019

  Årmöte hölls på bullerbyns förskola där vi fick se de nya rymliga lokalerna. Mattias Ingeson biträdande generalsekreterare för Erikshjälpen berättade om Erikshjälpens arbete i Vitryssland med barn som har funktionsnedsättning.

  KD:s styrelse: På årsmötet omvaldes Tomas Axelsson som ordförande och Anna Vingrahn som vice ordförande. Till ledamöter i styrelsen valdes Jenny Larsen, Maritha Bengtsson, Nicklas Nordqvist, Sofia Isaksson och Hanna Willermark. Som ersättare valdes Viktoria Önneb...