• Nu tar vi sats!

  Vi är redo att göra skillnad!

  Vill du veta mer om vad vi vill så hittar du det under menyvalet Val 2022.

  Följ oss på Facebook, Instagram och Youtube.

 • Årsmöte; Med hjärta för Vaggeryds kommun

  Ett 25-tal kristdemokrater deltog i årsmötet som hölls i Ekhults Missionshus. Till detta fanns ett antal personer uppkopplade digitalt. Detta med tanke på rådande pandemi.

  Thomas Axelsson, ordförande var först ut, och hälsade alla välkomna, och såg tillbaka på ett bra år för KD. Ett antal nya medlemmar hälsades välkomna.

  Stefan Attefall (KD), från Jönköping, tidigare civil-och bostadsminister inledde med att tala om Kristdemokraternas värdegrund och aktuell...

 • Årsmöte 7/2 kl 18.00 med Stefan Attefall

  Stefan Attefallt talar om KD’s etik och värdegrund.

  Fika & Lotterier, lotterivinster mottages tacksamt

  Plats: Ekhults Missionshus, möjlighet finns att delta digitalt

   

 • Ge familjer mer makt, inte mindre

  En god och välfungerande barnomsorg och en flexiblare föräldraförsäkring är avgörande för att föräldrar ska kunna kombinera karriär med familjeliv.

  Idag tvingas familjen anpassa sig efter hur de offentliga systemen fungerar, snarare än tvärtom. Kristdemokraterna vill ge dem större möjlighet att välja vad som passar just dem och deras familjer.

  Kristdemokraterna vill ha

  en friare föräldraförsäkring, där det finns möjlighet att fritt överlåta ...
 • Äldre ska få hemtjänst av samma personer

  Att äldre med hemtjänst i så stor utsträckning som möjligt får möta samma personal är en trygghets- och kvalitetsfråga. I Vaggeryds kommun möter en hemtjänsttagare i snitt 21 personer under 14 dagar (2020). Därmed ligger vi sämst ibland länets kommuner. Uppgifterna baseras på Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Tyvärr ser vi en uppåtgående trend. Jämför gärna med Värnamo som har siffran 9 i samma undersökning.

  Det är så många äldre som upplever en väldigt stor otrygghet på grund ut...

 • Flytta centrum till kulturen

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den hjälper oss att växa som empatiska och igenkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

  För ett antal år sedan satsade k...

 • Alla äldre har rätt till trygghet, gemenskap och framtidstro!

  ÄLDREOMSORG – VI INOM KD SKA STÅ FÖR EN VÄRDIG OMSORG

  -Under 2021 och framåt satsar regeringen på att stärka och lyfta äldreomsorgen i alla kommuner i Sverige. Det är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Då är frågan: Kommer regeringens satsning på resurstillskott för äldreomsorgen att räcka till för att ge ett verkligt lyft för de äldre? Kommer resurserna att användas till konkreta ändamål som påverkar tryggheten, gemenskapen och framtidstron fö...

 • KD:s första digitala årsmöte

  Kristdemokraterna genomförde 3 februari ett digitalt årsmöte. Representanter för styrelsen och valberedningen var närvarande på Skillingehus.

  Lars Adaktusson inledde med hans nära koppling till kommunen då han tillbringat sommarloven här som barn och åkte in till Vaggeryd eller Bratteborg för att köpa godis.

  Lars är kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson och har en bakgrund som journalist. Han har varit SVT:s nyhetskorrespondent i mellanöstern. Lars berättade om den sen...

 • Digitalt årsmöte 3/2 kl 18.00

  Välkommen på digitalt årsmöte 3/2 kl 18.00.

  Kallelse och handlingar skickas ut via e-post. Alla sympatisörer är välkomna att delta. Följ anvisning för uppkoppling.

  Lars Adaktusson kommer tala om vad som händer i Mellanöstern och Israel.

   

   

 • Ett Sverige att lita på

  Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för. Nästan 140 000 personer har stått olagligt länge i kö. Vårdköerna måste kortas. Förra året blev 2 480 barn rånade i Sverige, det är en ökning med 31 procent. Tryggheten måste öka

  Äldre som bor på särskilt boende har rätt till vård och behandling utifrån den en...