• Årsmöte 28/1

  Tisdag 28/1 kl 18.00 på Stjärnfabriken, Smedjegatan 3, Skillingaryd (fd Skillingarydssalvan)

  – Fika & Lotterier

  – Årsmöteshandlingar

  – Lotterivinster mottages tacksamt

 • Vi står för våra värderingar

  På riksnivå har (KD) beslutat att föra samtal med alla politiska partier där man genom detta kan få igenom (KD);s politik i enskilda frågor.

  – Jag ser inga problem med detta och det gäller även lokalt här i vår kommun. Att svensk debatt handlar så otroligt mycket om vem som förhåller sig till (SD) är tröttsamt. Vi kommer inte att ha ett organiserat samarbete med (SD). Vi står för långt ifrån varandra ideologiskt. Svensk politisk bevakning har kretsat alldeles för mycket kring (...

 • Drömmen om ett bra och starkt föräldraskap!

   Sverige var ett av de första länderna att erkänna och ratificera Barnkonventionen. Den har haft stor betydelse runt om i världen. 

  Ändå kan man konstatera att det återstår mycket att göra i Sverige för att garantera barn deras rättigheter.

  Den mest betydelsefulla instansen för att ge barn skydd och stöd och garantera en god uppväxt är inte polisen, Barnombudsmannen eller socialtjänsten. Nej, det är familjen. Familjen och barnens föräldrar är i de all...

 • 26/9 kl 19.00 i Cafét på Fenix 2. Öppen föreläsning med Acko Ankarberg

  Acko är ordförande i Socialutskotten. Hon pratar om aktuella frågor inom äldreomsorg, hemsjukvård och psykisk ohälsa och varför KD:s politik och ideologi är viktig. Hur går det ihop att samtala med SD och samtidigt behålla sina värderingar? Ställ dina frågor till Acko!

  Mingelfika och underhållning utlovas!

 • Make EU lagom again

  Att kämpa för ett lagom EU är att värna om unionen i stort.

  Din röst är viktig, så rösta på KD den 26 maj för att göra EU lagom igen.

  Var femte år börjar radio och tv prata om EU-valet hit och EU-valet dit. Vi ska rösta fram våra representanter till ett parlament som inte sitter i Sverige och där Sveriges representation är försvinnande liten.

  -Så varför ska vi bry oss nu igen, vi blev ju nyss klara med riksdagsvalet? Det rör väl...

 • Årsmöte 2019

  Årmöte hölls på bullerbyns förskola där vi fick se de nya rymliga lokalerna. Mattias Ingeson biträdande generalsekreterare för Erikshjälpen berättade om Erikshjälpens arbete i Vitryssland med barn som har funktionsnedsättning.

  KD:s styrelse: På årsmötet omvaldes Tomas Axelsson som ordförande och Anna Vingrahn som vice ordförande. Till ledamöter i styrelsen valdes Jenny Larsen, Maritha Bengtsson, Nicklas Nordqvist, Sofia Isaksson och Hanna Willermark. Som ersättare valdes Viktoria Önneb...

 • Nyfiken på dina politiker?

  Vem sitter i vilken nämnd?

  Läs om vem i menyn Dina politiker

 • Valda till kommunfullmäktige

  Vi tackar för förtroendet att under fyra år få fortsätta att påverka utvecklingen i våra kommun.

  Vi som är valda till kommunfullmäktige är:

  Övre raden: Viktoria Önneby (Ersättare), Jenny Larsen (Gruppledare), Sofia Isaksson, Camilla Olsson (Ersättare) Nedre raden: Thomas Axelsson, Maritha Bengtsson, Christer Sandén, Nicklas Nordquist (Ersättare)

   

 • Demokrati och värderingar

  Dags att välja företrädare

  Våra liv präglas av de erfarenheter vi har. Tillsammans formar vi ett gott samhälle och en god värld oavsett om vi är politiker eller inte. Vi har alla förmånen att vara en del av en demokrati med ett representativt partipolitiskt system. Partiers ideologi och uttalade uppfattningar utkristalliseras i att vi väljer vem vill ge förtroende att styra och fördela våra insamlade skattemedel. Det är du som väljer. Ditt val gör skillnad.

  Läs mer
 • Emmas hjärtefrågor

  Familjefrågorna och barns uppväxtvillkor är mina hjärtefrågor. Barnkonventionen artikel 24 säger alla har rätt till en god fysisk hälsa – är det så i dagens Sverige? Killen som dras med ätstörningar, får han hjälp i rätt tid? Tjejen som inte kan gå i T-shirt på sommaren för att hon har djupa skärsår på armarna för att hon inte fått rätt hjälp och stöd, så kan vi inte ha det. Vården behöver utöka sin kunskaps om det som sker i samhället just nu. Behovet är stort och för att barn- och ungdomar ...