• Henrik Mjörnell får KD:s vitsippepris

   Vi vill uppmärksamma någon varje år som gör ett fantastisk arbete och Mötesplatsen är verkligen värda en uppskattning. Vi är mycket imponerade av verksamheten, säger Peter Jahnsen och Thomas Axelson som lämnar över en tårta till Henrik under alla hjärtans dag den 14 februari. 

  Mötesplatsen är ett samarbete mellan kyrkorna och Vaggeryds kommun. Normalt är det öppet på Storgatan 45 i Vaggeryd två dagar i veckan. Frivilliga från de olika kyrkorna ställer upp som per...

 • Årsmöte

  Välkommen till vårt Årsmöte. Tisdag 20/2  Kl 18.30. Plats: Gnosjö Församlingshem

  Samtal med

  Magnus Berntson, Utrikespolitik, intryck från resa till Israel Michael Bäckström, EU- kandidat och Landsbygdspolitik Camilla Rinaldo Miller, Riksdagen och Familjepolitik Årsmöteshandlingar

  Servering. Vi mottager tacksamt vinster till vårt lotteri. Handlingar skickas senare.

 • Debatt: När politisk majoritet misslyckas

  Nuvarande politiska majoritet (MoS) har visat tecken på bristande ledarskap och oförmåga att ta itu med utmaningar som vår kommun står inför. Från MoS programförklaring 2023 lyftes följande huvudpunkter upp som skulle levereras under 2023. Inget av detta har färdiglevererats.

  Planering med underlag för byggnation och upphandling på Hjortsjöskolan ska skyndsamt tas fram och vara klart senast första kvartalet 2023. Vad har hänt, och vad är orsaken till denna passivitet! Simhallen skulle be...
 • Jan Eric vill ha kulturgaranti för Barn

  – Barn ska få kulturupplevelse, säger Jan Eric Viktor och lämnar in två motioner till kommunfullmäktige

  Syftet med en kulturgaranti skapas likvärdighet för barn och unga, oavsett vilken skola de går i eller hur hemförhållande ser ut. Bygger på skolans uppdrag att jobba med skapande och man ska se till att alla får kännedom om kulturen i kommunen, som en del av undervisningen.

  Angående förslaget om en barnkulturplan ska tas fram som ska skapa en långsiktig strategisk o...

 • Thomas debatterar planfria korsningar

  Längs med sträckan, Nässjö-Vaggeryd, finns ett stort antal plankorsningar varav många är oskyddade. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan kommer Trafikverket främst att stänga plankorsningar och sätta upp bommar. Där plankorsningarna stängs kommer det i vissa fall bygga ersättningsvägar.  I de fall man vill ha planfria korsningar, är beskedet att kommunen med största sannolikhet kommer att få bekosta detta.

  För tätorten Vaggeryd är det fyra platser,...

 • Roger och Elisabet får Vitsippepris

  – De får vårt vitsippepris för sitt engagemang i insamlingar till Ukraina, säger Jenny Larsen, Kristdemokraterna. Givetvis är det fler som hjälper till men Roger och Elisabet är en viktig knutpunkt i frivilligarbetet.

  – Vi samlar in kläder, filtar, leksaker, tvål med mera den första lördagen i varje månad. Många ringer oss och undrar vad som behövs. Vi är glada och tacksamma för alla som vill hjälpa till. Första gången kom så mycket folk att det var kö in och vi kunde överlämna över 20...

 • 19/2 kl 15:30 Roland Utbult och film

  Plats Missionskyrkan i Skillingaryd

  Filmen ”Roland Utbult- jag kommer som jag är” är ett personporträtt om livet, musiken och politiken. Men den berör även ämnen som glädje och sorg samt kärlek, tro och hopp. Under våren bjuder Studieförbundet Bilda och Camera Q in till filmvisningar.

  Roland Utbult medverkar.

  Efter filmen fikar och samtalar vi.

   

 • Årsmöte 19/2 kl 19:00 med Roland Utbult

  Välkommen på årsmöte i Skillingaryds Missionskyrka.

  Roland talar om KD:s syn på Kulturen.

  Fika & Lotterier.

  Årsmöteshandlingar

 • Anmärkningsvärt att avskaffa valfrihet

  Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes av alliansregeringen 2009. I dag är det bara Vänsterpartiet som vill skrota lagen. En majoritet av landets kommuner har infört LOV inom hemtjänsten.Att vår kommun ledd av Moderaterna nu föreslår att avskaffa LOV inom hemtjänsten är högst anmärkningsvärt.Att IVO Inspektionen för vård och omsorg(IVO) har stärkt kravet på hemtjänstutföraren för att tillstånd ska beviljas vilket innebär att en privat utförare av 5 som vi tidigare haft i kommunen fått fortsa...
 • Öka takten i bostadsbyggandet

  Här i Vaggeryds kommun bygger vi för framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Vi är en tillväxtkommun som heter duga, och då behövs det ett offensivt bostadsbyggande i hela kommunen. Läs KD-debatten här

  Vi inom KD vill öka takten i bostadsbyggandet i hela kommunen.

  Ska människor attraheras av att flytta hit behövs fler bostäder och tillgång till olika boendeformer. Närheten till Jönköping gör det framför allt attraktivt för yngre familje...