• Jan Eric vill ha kulturgaranti för Barn

  – Barn ska få kulturupplevelse, säger Jan Eric Viktor och lämnar in två motioner till kommunfullmäktige

  Syftet med en kulturgaranti skapas likvärdighet för barn och unga, oavsett vilken skola de går i eller hur hemförhållande ser ut. Bygger på skolans uppdrag att jobba med skapande och man ska se till att alla får kännedom om kulturen i kommunen, som en del av undervisningen.

  Angående förslaget om en barnkulturplan ska tas fram som ska skapa en långsiktig strategisk o...

 • Thomas debatterar planfria korsningar

  Längs med sträckan, Nässjö-Vaggeryd, finns ett stort antal plankorsningar varav många är oskyddade. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan kommer Trafikverket främst att stänga plankorsningar och sätta upp bommar. Där plankorsningarna stängs kommer det i vissa fall bygga ersättningsvägar.  I de fall man vill ha planfria korsningar, är beskedet att kommunen med största sannolikhet kommer att få bekosta detta.

  För tätorten Vaggeryd är det fyra platser,...

 • Roger och Elisabet får Vitsippepris

  – De får vårt vitsippepris för sitt engagemang i insamlingar till Ukraina, säger Jenny Larsen, Kristdemokraterna. Givetvis är det fler som hjälper till men Roger och Elisabet är en viktig knutpunkt i frivilligarbetet.

  – Vi samlar in kläder, filtar, leksaker, tvål med mera den första lördagen i varje månad. Många ringer oss och undrar vad som behövs. Vi är glada och tacksamma för alla som vill hjälpa till. Första gången kom så mycket folk att det var kö in och vi kunde överlämna över 20...

 • 19/2 kl 15:30 Roland Utbult och film

  Plats Missionskyrkan i Skillingaryd

  Filmen ”Roland Utbult- jag kommer som jag är” är ett personporträtt om livet, musiken och politiken. Men den berör även ämnen som glädje och sorg samt kärlek, tro och hopp. Under våren bjuder Studieförbundet Bilda och Camera Q in till filmvisningar.

  Roland Utbult medverkar.

  Efter filmen fikar och samtalar vi.

   

 • Årsmöte 19/2 kl 19:00 med Roland Utbult

  Välkommen på årsmöte i Skillingaryds Missionskyrka.

  Roland talar om KD:s syn på Kulturen.

  Fika & Lotterier.

  Årsmöteshandlingar

 • Anmärkningsvärt att avskaffa valfrihet

  Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes av alliansregeringen 2009. I dag är det bara Vänsterpartiet som vill skrota lagen. En majoritet av landets kommuner har infört LOV inom hemtjänsten.Att vår kommun ledd av Moderaterna nu föreslår att avskaffa LOV inom hemtjänsten är högst anmärkningsvärt.Att IVO Inspektionen för vård och omsorg(IVO) har stärkt kravet på hemtjänstutföraren för att tillstånd ska beviljas vilket innebär att en privat utförare av 5 som vi tidigare haft i kommunen fått fortsa...
 • Öka takten i bostadsbyggandet

  Här i Vaggeryds kommun bygger vi för framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Vi är en tillväxtkommun som heter duga, och då behövs det ett offensivt bostadsbyggande i hela kommunen. Läs KD-debatten här

  Vi inom KD vill öka takten i bostadsbyggandet i hela kommunen.

  Ska människor attraheras av att flytta hit behövs fler bostäder och tillgång till olika boendeformer. Närheten till Jönköping gör det framför allt attraktivt för yngre familje...

 • Jan Eric vill lyfta fram Fenix 2

  Jan-Eric Victor vill få fram verktyg för eldsjälar inom kulturen för att kunna komma fram. – Jag vill lyfta fram Fenix 2 som jag vill ha som en kulturarena. Inte bara där man har ett utbud av professionella och amatörarrangemang med musik, dans och teater, utan där man också ger möjligheter till att mötas och använda den lokalen som en arena för att utveckla människors kulturintresse. Läs hela artikeln Läs mer om Jan Eric
 • Acko besökte Furugården

  KD vill kunna erbjuda fler alternativ till boenden för äldre än vad som finns i dag. Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform som ligger mellan äldreboende och ”vanligt” trygghetsboende. Detta är på gång på Furugården.

  Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott säger

  – Vår poäng är att ofta är man för sjuk innan man väl får komma till ett anpassat boende. Jag tror att vi behöver fler former där fler kan flytta in och få ett anpassat boende. Inte minst...

 • Mötesplatser och kultur till alla

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. 

  Att prioritera kulturen är att värna om demokratin och yttrandefriheten. Därför vill vi ge ett särskilt stöd till personliga initiativ inom det kulturella området och initiativ att skapa mötesplatser. Stödet till det personliga engagemanget från civilsamhället är nödvändigt för en levande de...