• Anmärkningsvärt att avskaffa valfrihet

  Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes av alliansregeringen 2009. I dag är det bara Vänsterpartiet som vill skrota lagen.
  En majoritet av landets kommuner har infört LOV inom hemtjänsten.Att vår kommun ledd av Moderaterna nu föreslår att avskaffa LOV inom hemtjänsten är högst anmärkningsvärt.Att IVO Inspektionen för vård och omsorg(IVO) har stärkt kravet på hemtjänstutföraren för att tillstånd ska beviljas vilket innebär att en privat utförare av 5 som vi tidigare haft i kommunen fått fortsatt tillstånd är inte skäl nog för att avskaffa LOV.KD anser att det är ointressant hur många utförare man har att välja mellan och likaså antalet som väljer privat utförare.

  Socialförvaltningens egen utredning saknar information om vad de brukarna som berörs av avvecklingen tycker. Det finns heller inga argument som påverkar brister i kvalitén eller utförandet. Det finns inget som tyder att det är någon form av problem eller brister med att ha privata utförare inom hemtjänsten.

  Valfrihetssystemet skall inte ska tas bort och att det ska finnas alternativ i kommunal verksamhet. Valfrihet stärker individens makt eftersom man kan byta utförare om man inte är nöjd.

  Dessutom har KF beslutat om ”utmaningsrätt” 2021-08-30. I beslutet står det ”All verksamhet får utmanas utom de kommunala bolagen, myndighetsutövning och skolor”. Det är därför mycket märkligt att Moderaterna nu har ändrat sig att det inte ska finnas alternativ till kommunal verksamhet.

  Vår erfarenhet är privata utförare har genomgående högre kvalité och därför finns det bara ett alternativ.

  Dra därför tillbaka förslaget och säga nej till MoS – förslaget.

  Ett sådant tydligt besked inom en snar framtid skulle dessutom vara värdefullt för alla brukare som idag är allvarligt oroade över vad som kommer att hända med just den utförare av hemtjänst de har valt
  .
  Jenny Larssen ( KD), Ledamot i Soc
  Tina Karlsson ( KD), Ledamot i Soc
  Thomas Axelsson (KD), Oppositionsråd
  Emma Ewaldsson ( KD), Ledamot i regionfullmäktige.