• Jan Eric vill ha kulturgaranti för Barn

    – Barn ska få kulturupplevelse, säger Jan Eric Viktor och lämnar in två motioner till kommunfullmäktige

    Syftet med en kulturgaranti skapas likvärdighet för barn och unga, oavsett vilken skola de går i eller hur hemförhållande ser ut. Bygger på skolans uppdrag att jobba med skapande och man ska se till att alla får kännedom om kulturen i kommunen, som en del av undervisningen.

    Angående förslaget om en barnkulturplan ska tas fram som ska skapa en långsiktig strategisk och hållbar utveckling av kulturlivet för, av och med barn och unga.

      Att ta del av kultur och vara med att skapa finns med i barnkonventionen. Det är vuxnas skyldigheter att se till barns rättigheter. En barnkulturplan är viktig då vi kan planera långsiktigt för hur kultur för barn ska utvecklas i kommunen. Syftet är att det ska finnas möjlighet för ett eget skapande. Därför föreslår vi att en barnkulturplan tas fram.