Vår politik

.
Med alingsåsares bästa för ögonen, alltid!
Kristdemokraterna spelar roll i Alingsås. Vi är en del av den politiska ledningen och därav är med och leder Alingsås tillsammans med de övriga allianspartierna.
Förutom att vi har ordförandeskapet i följande nämnder, Barn och ungdomsnämnden, Överförmyndarnämnden, Valnämnden samt i Rådet för mänskliga rättigheter har jag som Kristdemokraternas gruppledare förmånen att sitta med i såväl Kommunstyrelsen som i Kommunfullmäktige.
I Kommunfullmäktige har vi fyra mandat. Tillsammans med övriga allianspartier leder vi kommunen i minoritet, men har trots det en reell påverkan på den förda politiken. Vi kristdemokrater vill i alla lägen värna den enskilda människan.
Det innebär att vi fokuserar framförallt på det vi anser vara kommunens kärnverksamheter. Men tycker att hela Alingsås måste fungera. Oavsett om man bor på landet eller i centrala Alingsås så ska det inte finnas skillnad i tillgång till den kommunala servicen.
Våra medborgare har rätt till bra barnomsorg, en väl fungerande skola men också en värdig omsorg när ålder gör att vi inte längre klarar oss på egen hand. Lika viktigt är det att kunna erbjuda stöd för de människor som av olika skäl kan ha det svårt i sin vardag. Sjukdom och/eller olika typer av funktionsnedsättning eller andra problem kan innebära att en människa behöver få hjälp av samhället. Då ska samhället stå starkt!
Ovan nämnda områden har för oss en särställning när begränsade resurser ska fördelas. Det kan också innebära att vissa andra områden ibland får stå tillbaka för att ge plats till kärnverksamheterna.
Dock tycker vi även att det viktigt att satsa på det förebyggande arbetet för att upptäcka utmaningar innan problemen blir för stora. Vi är därför stolta över det som vi bland annat har bidragit till:
• En stabil kommunal ekonomi,
• Initierat trygghetsfrågan och tagit med den i budgetarbetet i kommunen,
• Bidragit till vidareutveckling av Alingsås under Coronapandemin,
• Startat igång rådet för mänskliga rättigheter i Alingsås,
• Tillsättning av skolsocialt team inom Barn och ungdomsnämnden,
• Stärkt elevhälsan med 2 psykologer,
• Byggt Noltorpsskolan för drygt 600 elever,
• Byggt en ny förskola på Brogården,
• Beslutat om att alla elever från årskurs 3 ska få en egen dator.
Vi kristdemokrater är ett värderingsorienterat parti. Vår kommunala service existerar inte för sin egen skull.
Människans behov måste alltid stå i fokus och våra verksamheter måste genomsyras av detta. Därför kan vi aldrig vara värdemässigt neutrala. Varje människa har ett unikt värde och förtjänar att bli lyssnad på och respekterad.
Skolans roll kan i detta sammanhang inte nog betonas. Ett gott arbetsklimat, arbetsro och respekt för varandra kan tyckas självklart men kräver samtidigt att såväl lärare som elever hela tiden har detta i fokus i det vardagliga arbetet. Unga behöver vuxna, såväl i skolan som i hemmet.
Du som läser dessa rader och upplever att du delar våra värderingar är hjärtligt välkommen att höra av dig. Varje månad har vi partimöten där vi diskuterar aktuella frågor i kommunen men där det även ges tillfälle att diskutera mer långsiktiga frågor.
Är du intresserad, tveka inte utan hör gärna av dig till undertecknad.
.
.
Lady France Mulumba
Gruppledare
Kristdemokraterna Alingsås
Telefon:
073 – 398 68 50
Epost:
lady-france.mulumba@alingsas.se