Björn Albinson

Adress: Lygnövägen 72
Telefon: 0322 – 52567
E-post: bjorn.albinson@sp.se

Uppdrag:
Ledamot i Miljöskyddsnämnden
Ersättare i Miljöskyddsnämndens arbetsutskott