Stefan Svensson

Stefan Svensson
ADRESS:
G. Vänersborgsvägen 26 A
441 35 Alingsås
TELEFON:
0322 – 63 73 77
0703 – 99 15 28

E-POST: kstefan.svensson@swipnet.se

TITEL:
Lärare
UPPDRAG:
Gruppledare för Kristdemokraternas partigrupp i Alingsås
Begravningsombud
Representant för Home Start
Ledamot i nedanstående:
Kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott,
Kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden
Valberedningen
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor (KRF)
Ersättare i Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund