Ann-Lie Tulokas Olsson

ADRESS:
Loo Holmängen 883
44175 SOLLEBRUNN

TELEFON:
0322 – 441 36
0706 – 77 50 44

E-POST: annlietulokasolsson@yahoo.se

UPPDRAG:
Representant i Demokratiforum
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i följande:
Förbundsdirektionen
Socialnämnden och dess arbetsutskott
Valberedningen