Niklas Hellgren

Niklas Hellgren

ADRESS:
Sjuhäradsgatan 51
441 51 ALINGSÅS

TELEFON:
0322-665229
0707-473457

E-POST: niklas.hellgren@alingsas.se

UPPDRAG:
Ordförande i lokalföreningen
Vice Ordförande i Socialnämnden och dess arbetsutskott
Ledamot i Kommunfullmäktige