Bengt Eliasson

Adress:
Björkhagegatan 6
441 44 Alingsås
Telefon: 0322 – 638720
Mobil: 0707 – 198912
E-post: benel@telia.com

Uppdrag:
Ledamot i Vård- och äldreomsorgsnämnden