• För goda kommunikationer – återinför bussturer

    Goda kommunikationer är navet i en levande kommun. Bjäre har drabbats hårt av avvecklingar av busslinjer de senaste åren och vi vill arbeta för att få tillbaka nedlagd trafik i västra och södra Bjäre. En lösning kan vara att kombinera resandet från mindre orter med skolskjutsar. Det är viktigt att utökad tågtrafik inte utarmar övriga delar av kommunen – bussar ska kunna mata in resenärer från byarna till pågatågsstationer.