• Skattemedel ska hanteras varsamt

    Skattepengar är medborgarnas pengar som kommunen har att ta hand om och ge tillbaka ett mervärde till medborgaren. Vi vill se ett bättre förvaltande av de resurser som vi kommunpolitiker rår över. Återhållsamhet, god planering, konsekvensanalys, ansvarsfullt genomförande med full insyn, såväl som uppföljning och utvärdering av genomförda projekt, ska prägla kommunens investeringar. Vi vill även se ett stopp för utförsäljning av Båstadhems fastigheter.