• För ett värdigt åldrande

    Äldrefrågorna är högprioriterade för oss. Vi ställer höga krav på en trygg och värdig äldreomsorg. Vi vill att Bjäres äldre ska ges möjlighet och valfrihet att bo kvar på de orter där man levt och verkat – inte bara om man kommer från kommunens största orter. Vi vill öppna fler platser på kommunens korttidsboenden och bevara de mötesplatser för äldre som finns, samt utveckla nya.
    bastadhd6