• För ett värdigt åldrande

  Äldrefrågorna är högprioriterade för oss. Vi ställer höga krav på en trygg och värdig äldreomsorg. Vi vill att Bjäres äldre ska ges möjlighet och valfrihet att bo kvar på de orter där man levt och verkat – inte bara om man kommer från kommunens största orter. Vi vill öppna fler platser på kommunens korttidsboenden och bevara de mötesplatser för äldre som finns, samt utveckla nya.

 • Skattemedel ska hanteras varsamt

  Skattepengar är medborgarnas pengar som kommunen har att ta hand om och ge tillbaka ett mervärde till medborgaren. Vi vill se ett bättre förvaltande av de resurser som vi kommunpolitiker rår över. Återhållsamhet, god planering, konsekvensanalys, ansvarsfullt genomförande med full insyn, såväl som uppföljning och utvärdering av genomförda projekt, ska prägla kommunens investeringar. Vi vill även se ett stopp för utförsäljning av Båstadhems fastigheter.

 • För goda kommunikationer – återinför bussturer

  Goda kommunikationer är navet i en levande kommun. Bjäre har drabbats hårt av avvecklingar av busslinjer de senaste åren och vi vill arbeta för att få tillbaka nedlagd trafik i västra och södra Bjäre. En lösning kan vara att kombinera resandet från mindre orter med skolskjutsar. Det är viktigt att utökad tågtrafik inte utarmar övriga delar av kommunen – bussar ska kunna mata in resenärer från byarna till pågatågsstationer.

 • Bevara byskolorna

  De små skolorna är viktiga för barnens trygghet, utveckling och välbefinnande. Vi vill att åtminstone de yngsta barnen, från förskoleklass till årskurs 3, ska få fortsätta gå i skola i sin närmiljö – i Grevie och i andra mindre tätorter på Bjäre. Vi vill ha platsbaserade vaktmästare för ökad trygghet och trivsel, samt bättre skötsel av lokaler och miljöer.