VI STÅR UPP FÖR BOLLNÄS

Vi är trött på misskötseln av Bollnäs kommun. Vi vill ha en borglig styrning med fokus på bättre välfärd och trygghet

  • Satsa på kärnverksamheten istället för skrytbyggen och höjda politikerlöner
  • Förbättra äldreomsorgen, för både brukare och personal
  • Stärk elevhälsan och säkerställ att våra niondeklassare går ut med fullständiga betyg

Därför blev jag kristdemokrat!

Råsie Sigvardsson Berbres - Toppnamn på kommunlistan

  • "KD har en politik som sätter familjen i centrum, vilket är grundpelaren för ett välfungerande och tryggt samhälle."
  • "Vår politik möjliggör också att de vårdsökande och våra äldre får det de behöver. Det är helt enkelt en politik som respekterar människans behov som barn, ungdom, medelålders och äldre!"

Välkommen till Kristdemokraternas partiavdelning i Bollnäs

Kristdemokraterna i Bollnäs vill ha en kommun där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Därför väljer vi att alltid prioritera kärnverksamheten framför skrytbyggen och höjda politikerlöner. 

Eftersom vi tror på människans okränkbara värde så jobbar vi aktivt för att ingen ska hållas tillbaka och att ingen ska lämnas efter. Vi gör ett aktivt val att stötta förenings- och näringslivet med vår politik. Fler fritidsgårdar och nej till kommunal verksamhet som konkurrerar med lokala företagare.

Kristdemokraternas företrädare i Bollnäs

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD