• Tankar efter valet 2022

  Här kan ni läsa den kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppens tankar efter valet 2022.

  Ett öppet brev finns bifogat i följande PDF:

  Tankar-efter-valet-från-Kristdemokraterna-i-Bollnäs

 • ”Pedagogisk omsorg” – alternativ till förskolan

  Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan ett till tolv års ålder. Det som skiljer sig från vanlig förskola och fritidshem är att hela verksamheten sker i liten skala i privata bostäder.

  Kristdemokraterna i fullmäktige har interpellerat i ämnet. Av svaret från BUN:s ordförande Kristoffer Lindberg (S) framgår att det idag bara finns ett familjedaghem med 11 inskrivna barn i Bollnäs kommun. Utöver det finns ”Dag och natt” med...

 • Förskolan och det kristna julfirandet

  Enligt Förskolans Läroplan ska vi ”överföra och utveckla ett kulturarv, värden, tradition, språk och kunskap, från en generation till nästa”. Ett starkt kulturarv och en lång tradition i Sverige är absolut julen. Enligt Barnkonventionens artikel 27 slås det dessutom fast att alla barn har rätt till social, moralisk och andlig utveckling.

  Enligt kyrkoherden i Bollnäs pastorat (uttalande i Ljusnan 19 november) har förskolecheferna i Bollnäs kommun bestämt att barnen inte får besöka kyrka...

 • KD vill främja de äldre med sin politik

  Vi kristdemokrater vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska ha en bra pension, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende. Äldre ska bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.

  ”Fattigpensionärer” Omkring hälften av l...

 • Det ska löna sig att arbeta!

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...