Kommer Tåg i Bergslagen sluta köra tåg till Laxå??

Örebro 2018-03-05

Fråga till Mats Gunnarsson, Ordförande i Nämnden för samhällsbyggnad

 Kommer Tåg i Bergslagen sluta köra tåg till Laxå??

Under de senaste veckorna har en mängd TiB tåg till och från Laxå ställts in och för det mesta ersatts med buss. Vissa dagar har alla tåg ställs in och lämnat många pendlare till och från Laxå utan kommunikation vid de tider som passar arbetet, istället har personer fått vänja sig att vänta en extra timme på nästa tåg eller kuska runt nästan dubbla tiden med buss.

Samma situation var det för drygt ett år sedan, innan SJ övertog operatörsansvaret för Tåg i Bergslagen. Då, i slutet av 2016, ställdes ett flertal tåg till och från Laxå in pga. brist på fordon. Ansvarig personal inom Tåg i Bergslagen lovade att detta inte skulle ske igen, men det har redan skett.

Jag har fått en mängd kontakter från allmänheten och tågpendlare de sista veckorna om detta otyg med inställda tåg. Det har blivit så jobbigt för många att jag t.o.m. fått indikationer att personer flyttar från Laxå till Örebro på grund av att man inte kan lita på att kommunikationerna fungerar Örebro – Hallsberg – Laxå! För mig som kommunalråd och kristdemokratisk politiker kan detta inte accepteras!

Men det är inte det värsta, vi har fått höra rykten och dessa har bekräftats av tjänstemän inom Regionen Örebro län att SJ som operatör av TiB-tågen getts i uppdrag att utreda möjligheten att ta bort alla TiB-tåg från Laxå och ersätta med buss! För Laxå kommun skulle detta vara helt förödande, det handlar om överlevnad av en hel kommun! Jag kan knappt använda tillräckligt starka ord för att beskriva vad det skulle innebär om detta genomfördes!
Det har även förts fram att det inte gäller att ta bort tåg och ersätta med buss utan att försöka få Värmlandstrafik respektive SJ-tågen (Stockholm-Hallsberg) att vända i Laxå och därmed minska behovet av TiB-tåg. Två olika versioner där den ena absolut inte kan accepteras och den andra eventuellt kan accepteras.

För något år sedan skatteväxlade länets kommuner och Region Örebro län just gällande kollektivtrafiken och redan planerar Regionen att ev. ta bort tågtrafiken från Laxå och kanske även andra kommuner? Vi som är boende i Laxå uppfattar detta som ett allra värsta svek från Regionledningen om det skulle genomföras!

Med anledning av ovanstående är mina frågor till Mats Gunnarsson följande:

  • Varför har en massa tåg ställts in till Laxå under de senaste veckorna?
  • Finns planer på- eller utreds det att väsentligt minska TiB-trafiken till/från Laxå?
  • Hur ska dessa TiB-tåg i så fall ersättas?
  • För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp


 

Bo Rudolfsson (KD)
KSO Laxå Kommun