Detta är jag…

Jag har arbetat som lärare  hela mitt yrkesverksamma liv, så jag har lärt mig vilken betydelse familjen för  vårt samhälle. Barn är ärliga – de bryr sig om och vill att det skall vara  rättvist.

Jag tror att vårt land kan  bättre. Det som en gång var kännetecknet för Sverige – hederlighet och rättvisa,  kan komma tillbaka igen. Men för det krävs att vi bryr oss om – jag vill bry mig  om familjen, de äldre och att det finns arbete för alla.

Vi behöver trygghet och  valfrihet  – därför satsar jag på politik, jag vill förändra.

Bakgrund
Jag är född på Härnösands sjukhus den 27 september 1953 och uppvuxen de första två åren i Frånö utanför Kramfors. Familjen flyttade sedan till Vågbro, utanför Söderhamn där jag bodde fram till när jag var ca 20 år då min utbildning fortsatte i Härnösand.

Jag utbildade mig som mellanstadielärare på Härnösands lärarseminarium under tre år och fick sedan min första tjänst i hemstaden Söderhamn. Efter bara en termin flyttade jag till USA och gick på en kristen bibelskola under ett år.

Vid hemkomsten 1977 började jag arbete med frivilligorganisationen Ungdom Med Uppgift (Youth With A Mission). Under 1979 träffade jag min Ruth och vi gifte oss den 29 september 1979. Vi fortsatte att jobba med UMU fram till 1984 med bl.a. ett års vistelse på Cypern.

Under 1984 flyttade vi till Kungsör och jag fick jobb som lärare. Nästa flytt skedde vid juletid 1986 få flyttlasset gick till Laxå. Jag fortsatta som lärare inom Laxå kommun, först som SFI lärare, resurslärare, klassföreståndare på Röfors skola och även ett år som högstadielärare.

Men i och med att politiken tog mer och mer tid fick jag tjänstledigt  från min lärartjänst och blev ombudsman för Kristdemokraterna i länet.

Efter valet 2006 började mitt politiska arbete i Örebro läns landsting och strax därefter i Regionförbundet Örebro län. Vid valet 2010 innebar det ännu mer arbete i dessa två politiska organisationer samtidigt som jag upphörde att vara ombudsman för kristdemokraterna i länet. Under perioden 2011-2014 hade jag ett flertal uppdrag i Örebro läns landsting och Regionförbundet samt som oppositionsföreträdare i Laxå kommun.

Vid valet 2014 förlorade S+V makten i Laxå kommun och jag kunde tillträda som kommunstyrelsens ordförande i en partikoalition under namnet Ett bättre Laxå.